Projekti
Projektno delo

S finančnimi sredstvi, ki so pridobljena s pomočjo projektnih nalog, uspešno obnavljamo in vzdržujemo Sečoveljske soline.

Pošlji razglednico
Nepozaben spomin

Preko spletne strani KPSS lahko prijateljem pošljete razglednico s čudovitim motivom iz parka.

Publikacije KPSS
Publicistična dejavnost in poročila

V KPSS se ukvarjamo tudi z založništvom in izdajateljsko dejavnostjo. Obenem so tu objavljena tudi strokovna in druga poročila povezana z dejavnostjo KPSS. Prelistajte in prenesite jih!

LETO 1996

Zimska temperatura je opazno presegla dolgoletno povprečje. Po številu hladnih dni je izstopal februar, ki je bil tudi najhladnejši mesec te zime. Količina padavin je bila velika in ta zima sodi med deset najbolj namočenih, odkar potekajo meritve. Padavine so bile obilne in pogoste predvsem decembra, tudi januarja je kar pogosto deževalo. Sončno obsevanje je bilo podpovprečno, a kljub temu v mejah običajne spremenljivosti. December je bil s sončnim vremenom zelo skromen, le nekoliko bolje je bilo januarja, je pa zato februarja sonce sijalo dlje časa kot običajno.

Pomlad je bila enako topla kot leto pred tem, in sicer je obakrat povprečna temperatura znašala 11,5 °C. Marec je bil dokaj hladen, tudi hladnih dni je bilo veliko. Padavine so bile skromne, marca jih je bilo komaj za vzorec, maja pa so bile pogoste in obilne. Sonca je bilo več kot v povprečju.

Poletje je bilo le malo hladnejše kot v dolgoletnem povprečju. Največ vročih dni je bilo že junija, čeprav je bilo toplih dni največ avgusta, ki je bil v povprečju tudi najtoplejši mesec tega poletja. Padavine so opazno zaostale za dolgoletnim povprečjem, osončenost pa tokrat ni bila skromna; vsi trije poletni meseci so bile enakomerno sončni.

Le nekoliko toplejša in še vedno zelo blizu dolgoletnega povprečja je bila jesen. Padavine so močno presegle dolgoletno povprečje; september je bil obilno namočen, pogosto je deževalo, 
osončenost pa je opazno zaostala za povprečjem; sončnega vremena je primanjkovalo že septembra, še bolj opazno pa novembra. Po tem letu so bile vse jeseni bolj sončne. KPSS © 2006 - 2011, Vse pravice pridržane!   |  Spletni piškotki Izdelava spletnih strani: Editor Studios