Projekti
Projektno delo

S finančnimi sredstvi, ki so pridobljena s pomočjo projektnih nalog, uspešno obnavljamo in vzdržujemo Sečoveljske soline.

Pošlji razglednico
Nepozaben spomin

Preko spletne strani KPSS lahko prijateljem pošljete razglednico s čudovitim motivom iz parka.

Publikacije KPSS
Publicistična dejavnost in poročila

V KPSS se ukvarjamo tudi z založništvom in izdajateljsko dejavnostjo. Obenem so tu objavljena tudi strokovna in druga poročila povezana z dejavnostjo KPSS. Prelistajte in prenesite jih!

LETO 1984

Zima je bila nekoliko hladnejša kot običajno, a odklon ni bil velik; izstopal je predvsem mrzel februar. Padavin je bilo več kot v dolgoletnem povprečju, zima pa se uvršča med pet najbolj namočenih od začetka meritev.Prav tako je tudi sončno obsevanje preseglo povprečje.

Pomlad je bila občutno hladnejša, kot je značilno za Obalo; padavin je glede na dolgoletno povprečje primanjkovalo, prav tako so zabeležili tudi podpovprečno število ur trajanja sončnega obsevanja, predvsem zaradi dokaj oblačnega maja. 

Poleti je povprečna temperatura opazno zaostajala za dolgoletnim povprečjem. V obdobju od tega leta  do danes so bila vsa poletja toplejša, in to je skupaj z letom 1980 drugo najhladnejše poletje doslej; povprečna temperatura je znašala zgolj 20,1 °C. Padavine so se ponovno približale dolgoletnemu povprečju, vendar so še vedno nekoliko zaostajale za običajnimi vrednostmi. Največ dežja je prispeval avgust, najmanj pa junij. Tudi število ur sončnega obsevanja je bilo nižje od dolgoletnega povprečja. 

Jesen  je bila za spoznanje toplejša kot leto poprej, a še vedno le neznatno nad dolgoletnim povprečjem. Za povprečjem so le malo zaostajale padavine, saj je bil november razmeroma skromen z dežjem. Sončno obsevanje je močno zaostajalo za običajnimi razmerami, k čemur je najbolj prispeval november. Podobno število ur sonca kot to leto je bilo tudi jeseni leta 1996. KPSS © 2006 - 2011, Vse pravice pridržane!   |  Spletni piškotki Izdelava spletnih strani: Editor Studios