Projekti
Projektno delo

S finančnimi sredstvi, ki so pridobljena s pomočjo projektnih nalog, uspešno obnavljamo in vzdržujemo Sečoveljske soline.

Pošlji razglednico
Nepozaben spomin

Preko spletne strani KPSS lahko prijateljem pošljete razglednico s čudovitim motivom iz parka.

Publikacije KPSS
Publicistična dejavnost in poročila

V KPSS se ukvarjamo tudi z založništvom in izdajateljsko dejavnostjo. Obenem so tu objavljena tudi strokovna in druga poročila povezana z dejavnostjo KPSS. Prelistajte in prenesite jih!

SALTWORKS

Projekt zajema edine soline, ki se nahajajo na programskem območju med Italijo in Slovenijo: soline v kraju Cervia, soline v kraju Comacchio, Sečoveljske in Strunjanske soline. Projekt bo trajal 30 mesecev in bo namenjen vrednotenju, razvoju in promociji solin, preko določitev dobrih praks za koriščenje območij in infrastruktur. Pri projektu bodo sodelovali številni strokovnjaki, ki bodo preko prenosa dobrih praks, izvedbe specifičnih pilotnih projektov za posamezne soline ter oblikovanja didaktično-znanstvenih poti za študente in delavnic za šole, dosegali cilje projekta. V okviru projekta je predvidena tudi izmenjava profesorjev in usposabljanje le-teh. Nazadnje pa bo projekt omogočil širjenje rezultatov preko skupne spletne strani, brošur, organizacije skupnih dogodkov. Skupna vrednost projekta je 1.260.000,00 EUR.

PARTNERSTVO:

VODILNI PARTNER: Konzorcij deželnega parka delte reke Pad v Emiliji-Romanji

OSTALI PARTNERJI: Občina Cervia, SOLINE Pridelava soli d.o.o., Javni zavod Krajinski Park Strunjan in DELTA 2000

Vodilni partner Park delte reke Pad v Emiliji-Romanji se bo ukvarjal s koordiniranjem projekta preko vzdrževanja stikov za izvedbo skupnih aktivnosti, med katere spadajo tudi pripravljalne dejavnosti za določitev ciljev, aktivnosti in finančnih vidikov projekta ter aktivnosti v zvezi z doseženimi rezultati (komunikacijski načrt, spletne strani, brošure, tiskovni urad, zaključna konferenca). Poleg izvedbe pilotnega projekta (vrednotenje Torre Rossa v solinah v kraju Comacchio) bo VP zagotovil dejansko izvajanje aktivnosti, ki jih bodo PP izvajali avtonomno.

Vse partnerske soline (Park delte reke Pad v ER, Občina Cervia, Sečoveljske soline in Strunjanske soline) bodo določile dobre prakse za koriščenje območij in bodo priredile tečaje namenjene šolam in univerzam. Občina Cervia bo izvedla pilotni projekt za obnovo Torre Esagonale in izgradnjo novih privezov za plovila. Sečoveljske soline bodo, poleg ostalih aktivnosti, uredile novo dostopno pot za obiskovalce, ki bo skladna z okoljem in dostopna vsem. Strunjanski park pa bo uredil nabrežje solin in bo novo pešpot za ogled solin. DELTA 2000 bo sodeloval pri raznih aktivnostih in se bo ukvarjal s koordiniranjem komunikacijskih in promocijskih dejavnosti.

TRAJANJE PROJEKTA:

Trajanje projekta: 1. November 2011 – 30. April 2014 (30 mesecev)


SPLOŠNI CILJI PROJEKTA:

- vrednotenje, razvoj in promocija solin v krajih Cervia, Comacchio, Strunjan in Sečovlje.

Projekt je skladen s specifičnimi cilji Operativnega programa in sicer s Prednostno osjo 1 “Okolje, prevozi in trajnostna socialna integracija” in s ciljem 1.1 “Zaščita biotske raznovrstnosti in zagotoviti trajnostno upravljanje naravnih virov”.


Operativni cilji projekta so naslednji:

  • uvedba nove strategije za trajnostno koriščenje solin;
  • promocija krajevnih kakovostnih izdelkov, didaktično-znanstvenega turizma, ureditev novih območij in prostorov, vodeni ogledi, širjenje znanja o sredozemskih solinah, delavnice in didaktične dejavnosti, razvoj in karakterizacija
  • soudeležba nosilcev interesa za izboljšanje koriščenja območij, predvsem mladih, nepokretnih in ostarelih
  • izboljšanje infrastruktur, ki niso odprte za javnost
  • razvoj novih trajnostnih aktivnosti na območju
  • širjenje znanja in razvoj skupne strategije
  • oblikovanje novih možnosti za zaposlitev, predvsem za mladeKPSS © 2006 - 2011, Vse pravice pridržane!   |  Spletni piškotki Izdelava spletnih strani: Editor Studios