LIFE URCA PROEMYS

NATURA 2000
Evropsko omrežje

Glavni cilj omrežja NATURA2000 je ohraniti biotsko raznovrstnost za prihodnje rodove. Na varstvenih območjih želimo ohraniti živalske in rastlinske vrste ter habitate, ki so redki ali pa so v Evropi že ogroženi.

LIFE novice
Novice o aktivnostih projekta

Novice o aktivnostih projekta LIFE URCA PROEMYS

LIFE publikacije
LIFE publikacije in medijske objave

Tu najdete vse medijske objave o projektu ter publikacije, ki jih pripravljamo za informiranje in osveščanje v okviru projekta.

LIFE URCA PROEMYS

V Genovi se je pričel 5-letni projekt LIFE URcA PROEMYS za ohranjanje močvirske sklednice v Sloveniji in Italiji. Vodilni partner projekta je WWF Italija, v projektu pa poleg 7 italijanskih partnerjev sodelujeta tudi Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje in Soline Pridelava soli d.o.o.

Začetek projekta: 10.1.2022
Zaključek projekta: 30.9.2027
Finančni mehanizem: program LIFE
Koordinator projekta / Vodilni partner: WWF Italija

Partnerji projekta:

-7 italijanskih partnerjev: Univerza v Firencah, Univerza Modena in Reggio Emilia, Costa Edutainment/Akvarij Genova, Univerza v Pisi, Centro Studi Bionaturalistici Srl, Parco Lombardo Valle del Ticino, Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale
- 2 slovenska partnerja: SOLINE Pridelava Soli d.o.o in Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje
Namen projekta je izboljšati stanje ohranjenosti avtohtone želve močvirske sklednice Emys orbicularis v Italiji in Sloveniji z ohranjanjem genetske pestrosti obstoječih populacij.
Emys orbicularis je ena najbolj razširjenih vrst močvirskih želv v južni in srednji Evropi, zahodni Aziji in severni Afriki. Njen življenjski prostor sestavljajo vodna okolja, kot so ribniki, jezera, reke in močvirja.
Preživetje te vrste ogrožajo spreminjanje, razdrobljenost in uničenje naravnih habitatov, prisotnost tujerodnih vrst vodnih želv, vznemirjanje in plenjenje jajc in mladih osebkov, izguba genetske identitete populacij na različnih ozemljih in dosedanja odsotnost načrtov in ciljne koordinacije ukrepov za ohranitev te vrste.

Projekt vključuje naslednje ukrepe za izboljšanje stanja ohranjenosti:

• izdelava Celostnega načrta upravljanja, ki bo zagotovil ustrezno gospodarjenje s to vrsto na vseh območjih, kjer je prisotna,

• zatiranje invazivnih tujerodnih vrst na 39 območjih Natura 2000 z odlovom osebkov in njihovim gojenjem v specializiranih zavetiščih,

• obnova habitatov na vsaj 30 izbranih območjih, ki pokrivajo skupno površino 9 hektarjev, vključno z različnimi vrstami mokrišč, močvirij, rečnih območij, gozdnatih ali obalnih sipin in poplavnih območij v obeh vključenih državah,

• ponovna naselitev (repopulacija) v naravi na vsaj trinajstih ciljnih območjih z vzrejnimi dejavnostmi v nadzorovanem okolju v 7 vzrejnih centrih v Italiji, ki bodo po potrebi nadgrajeni.


logotipi vsi

Visitor Counter

Število obiskov

Vi ste obiskovalec št.:

KPSS © 2006 - 2011, Vse pravice pridržane!   |  Spletni piškotki Izdelava spletnih strani: Editor Studios