Projekti
Projektno delo

S finančnimi sredstvi, ki so pridobljena s pomočjo projektnih nalog, uspešno obnavljamo in vzdržujemo Sečoveljske soline.

Pošlji razglednico
Nepozaben spomin

Preko spletne strani KPSS lahko prijateljem pošljete razglednico s čudovitim motivom iz parka.

Publikacije KPSS
Publicistična dejavnost in poročila

V KPSS se ukvarjamo tudi z založništvom in izdajateljsko dejavnostjo. Obenem so tu objavljena tudi strokovna in druga poročila povezana z dejavnostjo KPSS. Prelistajte in prenesite jih!

CLIMAPARKS

Na območju čezmejnih regij med Slovenijo in Italijo je biotska raznovrstnost, pa tudi življenje človeka, tesno povezana s količinami vode, nivojem morja in temperaturami, glavni dejavnik negativnega vpliva na vse našteto pa predstavljajo podnebne spremembe.

NAZIV PROJEKTA : Klimatske spremembe in upravljanje zavarovanih območij
AKRONIM: CLIMARARKS

climaparks logo

Strateški projekt Klimatske spremembe in upravljanje zavarovanih območij

V projektu ClimaParks sodeluje devet partnerjev — 4 slovenski in 5 italijanskih parkov. Projekt vodi Triglavski narodni park. Slovenski in italijanski parki bodo v projektu raziskovali in ozaveščali o klimatskih spremembah, ohranjanju biodiverzitete in trajnostnem odnosu do okolja v dotičnih zavarovanih območjih kot tudi v svetu nasploh.

Vzpostavljena bo dolgoročna mreža informacijskih postaj, prek katerih bo mogoče primerjati podatke med parki. Slovenski in italijanski parki bodo v sodelovanju okrepili ozaveščanje o pomenu odgovornega odnosa do naravnega okolja (informacijski centri, izobraževalni programi).

S pilotnimi projekti bodo tudi parki sami razvijali okolju prijazne načine obiskovanja zavarovanih območij. V slovensko-italijanskem sodelovanju so zastopane primorska (svernojadranska), kraška in gorska (alpska) regija. Projekt je sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007—2013 iz sredstev
Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.

Ključne aktivnosti:
Koordinacija projekta: intenzivno sodelovanje med devetimi parki pri izvajanju različnih projektnih nalog bo pripomoglo k izmenjavi dobrih praks ter krepitvi sodelovanja med Slovenijo in Italijo.
Monitoring in analize: z vzpostavitvijo skupne merilne in opazovalne mreže, katere podatke bo mogoče spremljati prek spleta, si v parkih obetajo predvsem dobro osnovo za izdelavo primerjalnih analiz. Te bo prvič mogoče opravljati v tem območju znotraj posameznih parkov in med njimi.
Parki kot primeri dobrih praks: po vzoru obstoječih primerov dobre prakse bodo parki izvedli pilotne projekte s področja trajnostnega upravljanja zavarovanih območij. Na ta način bodo razvijali okolju prijazno obiskovanje parkov, hkrati pa služili kot vzorčni primeri za osveščanje zainteresirane javnosti.
Trajnostno obiskovanje in osveščanje (mreža info centrov): vsi sodelujoči parki bodo obiskovalcem predstavljali podnebne spremembe, pomen ohranjanja biodiverzitete ter možnosti ukrepanja posameznika za bolj odgovoren odnos do okolja. Vzpostavljene bodo informativne in izobraževalne aktivnosti o podnebnih spremembah, biodiverziteti, trajnostnem ravnanju in okoljskih problemih nasploh, namenjene obiskovalcem in drugim ciljnim skupinam.

Komunikacijska strategija: 
parki bodo pripravili vrsto skupnih aktivnosti na področju komuniciranja. Okrepili bodo aktivnosti znotraj parkov — predvsem tiste, ki so namenjene ozaveščanju obiskovalcev.

Trajanje projekta: maj 2010 — oktober 2013
Vrednost projekta: 3.239.513,01 EUR

Projekt sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 (povezava: http://www.ita-slo.eu/) iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev. 

Uradna spletna stran projekta: www.climaparks.eu

climaparks1
Kobarid (Slovenija), 14.9.2010
climaparks2
Ravenna (Italija),  9.3.2011


climaparks3
Vena del Giesso (Italija), 10.3.2011


climaparks3
Sečoveljske soline (Slovenija), 6.4.2011


climaparks4
Windermere, Lake District (UK), 1. - 4.10.2011
climaparks5
Rezija (Italija), 23.11.2011


climaparks6
Venzone (Italija), 24.11.2011


20120412 103952
Matavun (Slovenija), 12. - 13.4.2012
2012 09 13 16 23 20
Taglio di Po (Italija), 13. - 14.9.2012
2012 09 13 16 23 20
Peneda-Geres (Portugalska), 1. - 5.10.2012
2012 09 13 16 23 20
Cimolais (Italija), 11.4 - 12.4.2013
2012 09 13 16 23 20
Sečoveljske soline (Slovenija), 16.10.2013
2012 09 13 16 23 20Portorož,  GH Bernardin (Slovenija), 17.10.2013
KPSS © 2006 - 2011, Vse pravice pridržane!   |  Spletni piškotki Izdelava spletnih strani: Editor Studios