Projekti
Projektno delo

S finančnimi sredstvi, ki so pridobljena s pomočjo projektnih nalog, uspešno obnavljamo in vzdržujemo Sečoveljske soline.

Pošlji razglednico
Nepozaben spomin

Preko spletne strani KPSS lahko prijateljem pošljete razglednico s čudovitim motivom iz parka.

Publikacije KPSS
Publicistična dejavnost in poročila

V KPSS se ukvarjamo tudi z založništvom in izdajateljsko dejavnostjo. Obenem so tu objavljena tudi strokovna in druga poročila povezana z dejavnostjo KPSS. Prelistajte in prenesite jih!

Popisna mreža

Od leta 2008 velja v Sloveniji nov državni koordinatni sistem (ESRS - European Spatial Reference System), a še ni čisto zaživel v praksi.

ETRS89/TM je transverzalni Mercatorjev koordinatni sistem položen preko elipsoida GRS 80, uporabljen pa je na ETRS 89 baziran geodetski datum SITRS 96. V Sloveniji se trenutno uporablja koordinatni sistem WGS84, ki je referenčni elipsoid, določen leta 1984. Določen je tako, da se najbolje prilega Zemlji v celoti, torej da je vsota odmikov površja Zemlje od tega elipsoida minimalna. Uporablja se ga v povezavi z GPS sistemom satelitske navigacije. 
Gnezditveno razširjenost ptic in zasedenost toponima lahko predstavimo na različne načine, odvisno od nivoja natančnosti in koncepta. V favnističnem pregledu je gnezditvena razširjenost vrst ptic podana v obliki karte gnezditvene razširjenosti, ki smo jo izdelali sami s pomočjo programa DMAP digitizer in jo georeferencirali (sl. 127).
Pri delu smo uporabljali UTM mrežo 100 x 100 m kvadratov, ki se uporablja za kartiranje manjših območij. UTM koordinatni sistem je univerzalni koordinatni sistem. Je prav tako transverzalni Mercatorjev koordinatni sistem položen preko globalnega elipsoida WGS84. Ta koordinatni sistem postaja standard v EU in ga zmore prikazati vsak GPS sprejemnik. Seznam konkretnih najdišč pridobljenih s pomočjo GPS-a omogoča dvig nivoja natančnosti.
Podatke o gnezditveni razširjenosti posameznih vrst ptic, ki smo jih v karte vnašali pred letom 2007, smo iz Gauß-Krüger-jevega koordinatnega sistema pretvorili in prilagodili novemu koordinatnemu sistemu, nove koordinate pa vnesli v podatkovno bazo. 
Od leta 2008 uporabljamo pri svojem delu na terenu dlančnike, opremljene z ustreznim programom in GPS sprejemnikom (sl. 126). Meritve položajev z GPS so brez dodatnih pretvorb neposredno že izražene v novem koordinatnem sistemu. Vzdrževanje baz podatkov v novem sistemu in z novimi meritvami z GPS bo postopno izboljšalo položajno natančnost in kakovost podatkov, še posebej ob uvedbi evropskega sistema Galileo.KPSS © 2006 - 2011, Vse pravice pridržane!   |  Spletni piškotki Izdelava spletnih strani: Editor Studios