Projekti
Projektno delo

S finančnimi sredstvi, ki so pridobljena s pomočjo projektnih nalog, uspešno obnavljamo in vzdržujemo Sečoveljske soline.

Pošlji razglednico
Nepozaben spomin

Preko spletne strani KPSS lahko prijateljem pošljete razglednico s čudovitim motivom iz parka.

Publikacije KPSS
Publicistična dejavnost in poročila

V KPSS se ukvarjamo tudi z založništvom in izdajateljsko dejavnostjo. Obenem so tu objavljena tudi strokovna in druga poročila povezana z dejavnostjo KPSS. Prelistajte in prenesite jih!

Obdelava podatkov

Zbrane podatke smo vnašali v podatkovno bazo s programom Wildlife Recorder (Version 3.4.1084) in jih z njim tudi obdelali.

Poleg vseh ostalih podatkov so podatki o abundanci vrste tudi grafično prikazani in omogočajo hitri vpogled v števičnost vrste čez vse leto. Podatki so s pomočjo programa WR preračunani na 24 obdobij v letu, kar pomeni, da so za posamezen mesec preračunani posebej za prvo in drugo polovico meseca. 
Program omogoča izračun abundance s povprečjem števila osebkov na opazovanje ali odstotek opazovanj, ko je bila vrsta registrirana. Za prikaz v tem delu smo uporabili privzeto nastavitev - povprečno število osebkov na opazovanje. Grafični prikaz abundance pomeni:
Statistični del predstavljajo podatki o številu osebkov, številu opazovanj ter podatki o času opazovanja vrste (prvo, zadnje, najbolj zgodnje, najbolj pozno in leto opazovanja). 
Prvo opazovanje pomeni datum, ko je bila vrsta prvič opazovana na obravnavanem območju in je bil podatek objavljen ali pa je bil zaveden v podatkovno bazo iz še neobjavljenega vira (osebna ornitološka beležnica ...). 
Zadnje opazovanje predstavlja datum zadnjega opazovanja vrste v obravnavanem obdobju. V našem primeru je to do konca leta 2009. 
Podatki o najbolj zgodnjem ali najbolj poznem pojavljanju so zanimivi predvsem pri poletnih vrstah (selivke), manj pa morda pri vrstah, ki prezimujejo, saj se nanašajo na pojavljanje glede na leto.  Pri prezimovalcih bi potemtakem lahko o najbolj zgodnjem datumu pojavljanja govorili o dnevu njihovega prihoda v prezimovališče, kar je največkrat v novembru, o najpoznejšem datumu pojavljanja pa takrat, ko so prezimovališče zapustili, kar je ponavadi v naslednjem koledarskem letu. Program za najbolj zgodnji datum tako posreduje prvo opazovanje vrste v letu, čeravno je ta k nam na prezimovanje prišla pred mesecem ali dvema prejšnjega koledarskega leta. 
Opazovanjem je dodan tudi podatek o lokaciji opazovanja. Podatki o opazovanju vrste, ki so dovolj natančni, da se da iz njih razbrati lokaliteto, kjer je bila vrsta registrirana, so označeni tudi s toponimom.
Primeri:


- 25.7.2009 (KPSS) - vrsta je bila opazovana na območju Krajinskega Parka;

- 25.7.2009 (Fontanigge, KPSS) -  vrsta je bila opazovana na območju Fontanigge;

- 25.7.2009, Izliv (Fontanigge, KPSS) -  vrsta je bila opazovana na območju izliva reke Dragonje na Fontaniggeah.

Pri redkih in izjemnih vrstah o katerih imamo do največ 10 opazovanj, so navedena vsa opazovanja. Naveden je tudi opazovalec s kratico:


-  16 ex., Morje (KPSS), 10.12.1878, BSCH.
-  1 ex., Izliv (Fontanigge, KPSS), 13.11.1982, IŠ. 
-  1 ex., Giassi - Curto (Fontanigge, KPSS) od 12.11.2007 do 24.11.2007, BK.


Vsaka vrsta je opredeljena tudi s statusom pojavljanja na obravnavanem območju, kjer je:


H - zgodovinski podatek;

W - prezimovalec (vrsta na obravnavanem območju prezimuje ali se pojavlja kot zimski gost, vrste opazovane v decembru in januarju);

M - preletnik (vrsta se na obravnavanem območju pojavlja v času spomladanskega in jesenskega preleta);

S - poletni gost (vrsta se pojavlja v pognezditvenem času)

B - gnezdilec (vrsta na obravnavanem območju gnezdi).KPSS © 2006 - 2011, Vse pravice pridržane!   |  Spletni piškotki Izdelava spletnih strani: Editor Studios