O parku

Spoznavati, dojemati Sečoveljske soline

Obiskovanje

Doživljati Sečoveljske soline

Zgodovina

Preteklost Sečoveljskih solin

Upravljanje

Razumeti odgovornost do KPSS

Galerija

Videti Sečoveljske soline

Kontakt

Kontaktni podatki KPSS

2. vmesno srečanje projektnih partnerjev projekta SALTWORKS

V okviru projekta SALTWORKS je 14.03.2013 in 15.03.2013 v Portorožu potekalo 2. vmesno srečanje projektnih partnerjev iz Italije in Slovenije. Srečanje je organiziralo podjetje SOLINE Pridelava soli d.o.o. 14.3.2013 so se v Hotelu Marko v Portorožu zbrali predstavniki vseh projektnih partnerjev. V imenu podjetja SOLINE d.o.o. je udeležence sestanka pozdravil A. Sovinc, vodja KPSS.

Sestanek je začel v imenu vodilnega partnerja Parka Delta del Po Emiglia Romagna, Giacomo Benelli. G. Benelli je v uvodnem delu predstavil splošen pregled napredka projekta. Spregovoril je o najpomembnejših aktivnostih projekta, kot so: pilotni projekti, delavnice za osnovne šole, študijski obiski, poletni kampi, organizacija dogodka ter zaključni sestanek in tiskovna konferenca. Izpostavil je revizijo drugostopenjske kontrole za italijanske partnerje ter zamudo prvostopenjske kontrole za slovenske partnerje. Omenil je tudi dani zahtevek in nakazilo predplačila podjetju SOLINE d.o.o. ter JZ Krajinski park Strunjan v skupnem znesku  107.100,00 evra. Partnerjem je bila predstavljena spletna stran projekta www.parks.it/saltworks. Roberta Gasperoni, predstavnica PP1 Občine Cervia, je sestanek nadaljevala s predstavitvijo primerov dobre prakse v solinah v Cervii ter zaključila s povzetkom opravljenih ter zaključenih aktivnosti: dveh tehničnih sestankih (Strunjan, Cervia) ter dveh študijskih obiskih solin (Aigues Mortes - Francija, Margherita di Savoia - Italija). V okviru delovnega sklopa 3, Pilotni projekti, so partnerji posamično predstavili svoje aktivnosti. Začela je R. Gasperoni z opisom restavracijskih del na antičnem stolpu Hexagonal Aqueduct. M. Makovec za PP2 (SOLINE d.o.o.) je predstavila gradnjo učne poti na Fontaniggeah, ki naj bi bila končana aprila 2013. L. Kastelic za PP3 (JZ KPS) je opisal potek del v Strunjanskih solinah, in sicer gradnjo mostu ter nasipa. Kot zadnji je za Park Delta del Po pilotni projekt predstavil G.Benelli, in sicer obnovitvena dela na stavbi Torre Rossa v solinah v Comacchiu. Predstavnici podjetja Atlantide, ki je bilo izbrano za izvedbo didaktičnih delavnic v posamičnih solinah, sta predstavili delavnice ter izdelane delovne liste, ki jih bodo udeleženci izpolnjevali med samim izvajanjem delavnic. Delavnice so razdelili v tri sklope: naturalistični, produktivni ter umetniški. Zaradi različnih dejavnikov so delavnice prilagodili vsakemu območju posebej. Vsak partner bo na svojem območju moral v poletnih mesecih organizirati poletni kamp. Giancarlo Malacarne je v imenu odgovornega partnerja, Delta 2000, za delovni sklop 4 predstavil potek te aktivnosti. Projektni partnerji naj bi do konca aprila definirali datum študijskih obiskov v posameznih območjih za pripravo skupnega koledarja, ki ga bo izdal PP4 (Delta 2000). V zadnjem delu srečanja so se projektni partnerji dogovorili glede izdaje zgibank in letakov, za katere je odgovorni vodilni partner. Dogovorili so se glede zunanjega videza ter predvsem o vsebinah zgibanke. 
15.3.2013 so projektni partnerji obiskali Krajinski park Strunjan. Ujeli so trenutek postavitve mostu. Po ogledu KPS, ki ga je vodil L. Kastelic, so se odpravili na Fontanigge, kjer so si ogledali gradnjo učne poti. Območje jim je predstavila M. Makovec. Kasneje so se odpravili še na severno stran Krajinskega parka Sečoveljske soline, na Lero. Ogledali so si multimedijski center in maketo solin. Za zaključek so si ogledali še Male Terme, kjer je ogled vodil B. Strajnar, vodja projekta.KPSS © 2006 - 2011, Vse pravice pridržane!   |  Spletni piškotki Izdelava spletnih strani: Editor Studios