O parku

Spoznavati, dojemati Sečoveljske soline

Obiskovanje

Doživljati Sečoveljske soline

Zgodovina

Preteklost Sečoveljskih solin

Upravljanje

Razumeti odgovornost do KPSS

Galerija

Videti Sečoveljske soline

Kontakt

Kontaktni podatki KPSS

V mesecu januarju smo pričeli z izvajanjem projekta CARS-OUT! - Okoljsko prijazen obisk zavarovanih območij

V projektu CARS-OUT! se srečujejo tri partnerska zavarovana območja z različnimi problemi, ki jih povzroča motoriziran obisk (cestni, morski in zračni). Cilj projekta je ohranjati naravo prek njene dostopnosti na okoljsko sprejemljiv način. Prijavitelj bo z izvedbo infrastrukturnih ureditev postal prvi slovenski upravljani krajinski park brez dostopa obiskovalcev z motornimi vozili, norveški partner išče podporo za izvajanje že izdelane strategije okolju prijaznega dostopa, slovenski partner pa šele pripravlja takšno strategijo.

Druge aktivnosti obsegajo nabavo opreme, zbiranje podatkov za strateške analize in pridobivanje podpore splošne javnosti, obiskovalcev območij, lokalne skupnosti in zaposlenih za okolju prijazne rešitve prometa. Med ključnimi rezultati so ureditev 4.480 m dostopnih poti, nabava električnega vlaka in 8 koles, pomožni objekti za nadzor obiska, TV film, interaktivne in spletne vsebine, dva študijska obiska med partnerji in tri tiskovne konference.

Biotska raznovrstnost in ekosistemi
Cilj programskega področja Ohranjanje in oživljanje kulturne in naravne dediščine, kamor spada tudi projekt CARS-OUT!, je ohranitev kulturne in naravne dediščine za prihodnje generacije.
Pričakovani rezultati tega programskega področja so:
• naravna dediščina je dostopna javnosti,
• kulturna dediščina je obnovljena in zaščitena

Projekt se izvaja s sredstvi Finančnega mehanizma EGP, ki ga financirajo Islandija, Norveška in Lihtenštajn.
www.eeagrants.org / www.eeagrants.si / www.svrk.gov.si

SVRSREKPKPSS © 2006 - 2011, Vse pravice pridržane!   |  Spletni piškotki Izdelava spletnih strani: Editor Studios