O parku

Spoznavati, dojemati Sečoveljske soline

Obiskovanje

Doživljati Sečoveljske soline

Zgodovina

Preteklost Sečoveljskih solin

Upravljanje

Razumeti odgovornost do KPSS

Galerija

Videti Sečoveljske soline

Kontakt

Kontaktni podatki KPSS

Obisk parka v letu 2019

V obdobju 2002–2019 je KPSS obiskalo 669.255 obiskovalcev. V obdobju 2006–2019 je KPSS obiskalo 599.275 obiskovalcev.

V letu 2019 nas je obiskalo 52.902 obiskovalcev, kar je več kot lansko leto v istem obdobju.  Domačih obiskovalcev je bilo 24.219 (45,8%), medtem ko je bilo tujih obiskovalcev več in sicer 28.683 (54,2%). Lero je obiskalo več tujih obiskovalcev (26.278), Fontanigge pa več domačih (3050). 
Do konca leta smo opravili 539 vodenih ogledov, ki se jih je udeležilo 16.459 obiskovalcev, kar je manj kot lani. 4013 obiskovalcev si je ogledalo Muzej Solinarstva na Fontaniggeah. Opravili smo 116 prevozov z električnim vlakom do muzeja solinarstva in prispevali k zmanjšanju ogljičnega odtisa. Trikrat smo izvedli opazovanje ptic (ti. Bird Watching) za turiste.

Tretjina (32,3 %) obiskovalcev se je odločila za voden ogled. 45,7 % je bilo domačih obiskovalcev, 54,3 % vodenih ogledov pa predstavljajo tujci, med katerimi je največ nemško (25,3 %) in angleško (18,9 %)  govorečih obiskovalcev, sledijo jim obiskovalci iz Italije (6,4 %), slabe 4 odstotke (3,8 %) pa predstavljajo vodeni ogledi v francoskem jeziku (odstotek več, kot v lanskem letu), 0,4 % pa predstavljajo vodenja v drugih jezikih (ruščina, srbohrvaščina, madžarščina,...). Še vedno beležimo porast francosko govorečih obiskovalcev.
Po strukturi obiskovalcev so na prvem mestu odrasli obiskovalci (55,5 %), na drugem so otroci in študenti (35,5 %), sledijo jim upokojenci (6,8 %), predstavniki sedme sile (1,9 %) in osebe s posebnimi potrebami (0,4 %).
Število obiskovalcev Krajinskega parka Sečoveljske soline se je v primerjavi z letom prej povečalo in je še vedno nad ocenjeno nosilnostjo okolja, ki znaša 50.000 obiskovalce letno. 
V KPSS je bilo v letu 2019 prodanih 31 letnih kart. 2.402 je bilo družinskih vstopnin, 18.121 odraslih in 16.333 otroških, dijaških, študentskih in upokojenskih vstopnic, 1180  obiskovalcev je vstopilo v KPSS brezplačno (CŠOD Burja, MIFF, spremljevalci skupin, vodniki ipd.).
Po kopnem je v park vstopilo skupaj 49.268 obiskovalcev, medtem ko je s plovilom v park priplulo 1.689 obiskovalcev. 2875 (5,6 %) obiskovalcev je park obiskalo s kolesom.
Thalasso Spa Lepa Vida je obiskalo 6.646 obiskovalcev.KPSS © 2006 - 2011, Vse pravice pridržane!   |  Spletni piškotki Izdelava spletnih strani: Editor Studios