O parku

Spoznavati, dojemati Sečoveljske soline

Obiskovanje

Doživljati Sečoveljske soline

Zgodovina

Preteklost Sečoveljskih solin

Upravljanje

Razumeti odgovornost do KPSS

Galerija

Videti Sečoveljske soline

Kontakt

Kontaktni podatki KPSS

Prve močvirske sklednice v KPSS z mikročipi

Od srede 22.3. do petka 24.3.2023 smo na območju KPSS izvedli prvi letošnji redni monitoring močvirske sklednice (Emys orbicularis) in okrasne gizdavke (Trachemys scripta), ki ga izvajamo v okviru projekta LIFE UrCA PROEMYS. V postavljene vrše se je v treh lovnih dnevih na 8 lokacijah ulovilo 27 močvirskih sklednic.

Dve želvi sta bili ujeti na novo, ostale so bile ujete ponovno in so bile v preteklih letih že označene s piljenjem lusk. Letos smo v okviru projekta LIFE UrCA PROEMYS močvirskim sklednicam pričeli vstavljati mikročipe nano velikosti, ki bodo nadomestili klasično označevanje in v prihodnje tudi hitrejše prepoznavanje ulovljenih osebkov. Vse osebke smo fotografirali, prvič pa smo pričeli tudi s fotografiranjem šarenice, ki je za vsak osebek povsem svojstvena. Od leta 2018 smo na območju KPSS ujeli skupaj že 701 osebek močvirske sklednice, prvih 27 pa je že prejelo mikročip. Da je vse potekalo kot mora, je čipiral veterinar Peter Maričič iz Kopra, podatke meritev in čipiranja pa je zapisovala študentka magistrskega študija varstva narave na FAMNIT-u, kolegica Melina Tadić iz Pule, ki je trenutno pri nas na obvezni študijski praksi.

Preživetje te vrste ogrožajo spreminjanje, razdrobljenost in uničenje naravnih habitatov, prisotnost tujerodnih vrst vodnih želv, vznemirjanje in plenjenje jajc in mladih osebkov, izguba genetske identitete populacij na različnih ozemljih in dosedanja odsotnost načrtov in ciljne koordinacije ukrepov za ohranitev te vrste.
S posegi v okviru projekta LIFE UrCA PROEMYS bomo močvirski sklednici, ki je naša kvalifikacijska Natura 2000 vrsta (vključena je na seznam strogo zavarovanih vrst vretenčarjev Bernske konvencije - II. dodatek in na seznam Direktive o habitatih - dodatek II), zagotovili ugodno ohranitveno stanje. 
KPSS © 2006 - 2011, Vse pravice pridržane!   |  Spletni piškotki Izdelava spletnih strani: Editor Studios