O parku

Spoznavati, dojemati Sečoveljske soline

Obiskovanje

Doživljati Sečoveljske soline

Zgodovina

Preteklost Sečoveljskih solin

Upravljanje

Razumeti odgovornost do KPSS

Galerija

Videti Sečoveljske soline

Kontakt

Kontaktni podatki KPSS

Pričeli smo z urejanjem območja Rudnik-Korea za ohranitev močvirske sklednice

Pred tednom dni smo na območju Rudnika-Korea pričeli z deli za renaturacijo območja in izboljševanje življenjskih pogojev za ohranjanje močvirske sklednice. Dela potekajo v okviru projekta LIFE PROEMYS.

Pred tednom dni smo na območju Rudnika-Korea pričeli z deli za renaturacijo območja in izboljševanje življenjskih pogojev za ohranjanje močvirske sklednice. Dela potekajo v okviru projekta LIFE PROEMYS.

Umetno ustvarjeni pretežno kamniti nasipi iz rudniške jalovine obeh bajerjev so precej strmi in previsoki. Podobno velja za umetne otoke obeh bajerjev. Nasipe bomo znižali in zmanjšali naklon nasipov, saj le-ta predstavlja nevarnost mladim želvicam zaradi utopitve. Nasipe bomo dodatno zravnali in nanje dodali zemljo.

Na območju Rudnika je opazno tudi zarašanje nasipov, opazna je sukcesija vodnega habitata (zaraščanje s trstičjem) in posledično manjšanje odprtih vodnih površin. Dolgoročno to lahko pomeni manjše število primernih leg za sončenje in območij za prehranjevanje močvirske sklednice ter odlaganje jajc. Zato bomo na nasipih redno odstranjevali tudi ruderalno zarast. Dodatno bomo postavili plavajoča počivališča za sončenje, na enem od nasipov pa uredili poskusno umetno gnezdišče, ki bo varno pred plenilci.

Glede na pridobljene rezultate ugotavljamo, da se populacija na tem območju stara, kar pomeni, da je gnezditveni uspeh slab. S posegi v okviru projekta LIFE UrCA PROEMYS bomo močvirski sklednici, ki je naša kvalifikacijska Natura 2000 vrsta (vključena je na seznam strogo zavarovanih vrst vretenčarjev Bernske konvencije - II. dodatek in na seznam Direktive o habitatih - dodatek II), zagotovili ugodno ohranitveno stanje.

(foto sklednice Pino Piccardo e Renato Cottalasso )

logotipi vsiKPSS © 2006 - 2011, Vse pravice pridržane!   |  Spletni piškotki Izdelava spletnih strani: Editor Studios