O parku

Spoznavati, dojemati Sečoveljske soline

Obiskovanje

Doživljati Sečoveljske soline

Zgodovina

Preteklost Sečoveljskih solin

Upravljanje

Razumeti odgovornost do KPSS

Galerija

Videti Sečoveljske soline

Kontakt

Kontaktni podatki KPSS

Trend obiskovanja KPSS

Trend obiskovanja lahko definiramo kot smer razvoja pojava, v katero gre obiskovanje, ali drugače povedano smer, v katero se gibljejo prostočasne navade ljudi.

Trend je osnovna smer in predstavlja učinek dejavnikov, ki delujejo na dolgi rok. Vendar ta smer ni premočrtna. Smer teh vrhov in dolin določa smer trenda ali navade obiskovalcev. Če imamo zaporedje višjih vrhov in dolin, govorimo o naraščajočem trendu. Ti dejavniki lahko povzročajo, da pojav odraža tendenco stalnega naraščanja, stalnega upadanja ali pa se izražena tendenca v daljšem časovnem obdobju celo spremeni. Trend nam omogoča lažjo in bolj nazorno primerjavo med pojavi, napoved verjetnega razvoja pojava v prihodnosti in olajšuje ugotavljanje ostalih sestavin pojava ter nakazuje njegovo moč in pomembnost (Arh & Pfajfar, 1998).
Od skupno 127.440 obiskovalcev v obdobju 2010–2012 je območje Lere, kjer je tudi center za obiskovalce, obiskalo 77,9 % obiskovalcev, medtem ko si je muzej solinarstva ogledala slaba tretjina. Po kopnem je v park vstopilo 91 % obiskovalcev, medtem ko se jih je 9 % pripeljalo s čolnom po morju. Dobra tretjina (33,7 %) obiskovalcev se je odločila za voden ogled. 76 % je bilo domačih obiskovalcev, slabo četrtino (23,74 %) vodenih ogledov pa predstavljajo tujci, med katerimi je največ angleško govorečih obiskovalcev (13,9 %), sledijo jim obiskovalci iz Italije (4,7 %), nemško govoreči obiskovalci (3,1 %), slaba 2 odstotka pa predstavljajo vodeni ogledi v drugih jezikih (ruščina, srbohrvaščina,...). Po strukturi obiskovalcev so na prvem mestu učenci osnovnih šol, dijaki in študenti (46,3 %), sledijo jim odrasli obiskovalci (28,1 %), novinarji in poslovni partnerji (6,5 %) ter upokojenci (5,8 %). Dobra dva odstotka (2,4 %) predstavljajo osebe sposebnimi potrebami.
Iz rezultatov statistične analize je razvidno, da število obiskovalcev narašča in da sta v obdobju 2010 - 2012 glavno »sezono« predstavljala meseca april in avgust, ko je bilo število obiskovalcev visoko nad mesečnim povprečjem. Po podobnosti, ki smo jo izračunali na osnovi Bray-Curtisovega indeksa, so si blizu predvsem zimski meseci december, januar in februar, ko obiskovalcev ni veliko. Najbolj podobna sta si maj in oktober, ko v KPSS gostimo predvsem šolske skupine. Sledijo jim vsi poletni meseci.
Da bi ugotovili morebitne povezave med vremenom in obiskovanjem, smo za obdobje 2008–2012 v okviru projekta CLIMAPARKS podjetju Trademark Italia pošiljali podatke o obisku ter vremenske podatke (temperatura, zračni tlak, vlažnost zraka, padavine, višina zapadlega snega), s katerimi so bile izvedene prve primerjave. Med aprilom in oktobrom je KPSS obiskalo od 21.821 obiskovalcev v letu 2008 do 35.896 obiskovalcev v letu 2012 (+ 64,5 %). V istem obdobju se je količina padavin zmanjšala za 28,2 % (488,8 mm v letu 2008 in 350,8 v letu 2012). Povprečna letna temperatura je za obdobje april-oktober v letu 2008 znašala 18,7 °C, v letu 2012 pa 19,8 °C (+1,1 °C ). Pričakovali smo, da bosta dež in temperatura pomemebno vplivala na trend obiskovanja. Iz podrobnejših mesečnih analiz za obdobje 2011–2012 (april–oktober) ni razvidnih pomembnejših korelacij med številom obiskovalcev in količino padavin, kot tudi ne med številom obiskovalcev in temperaturo zraka (tabela 1, 2).

Zanimiv pojav je časovni trend oziroma čas vstopa v KPSS, z viškom avgusta v časovnem intervalu med 10.00 in 11.00 uro. Iz slike (slika 28) je razvidno, da največ obiskovalcev v KPSS vstopi med 9.00 in 13.00 uro v poletnem času. Trend časovnega obiskovanja je glede na klimatske razmere v Sečoveljskih solinah v tem obdobju vse prej kot »normalen pojav«, vendar pričakovan. Izkazalo se je, da je ogled šolskih in drugih skupin povezan s trajanjem avtobusnega prevoza iz oddaljenih krajev, obisk turistov iz bližnjih turističnih destinacij pa z zapuščanjem plaž ob najbolj vročem delu dneva ter slabo obveščenostjo o možnostih in krajih za rekreacijo ali obisk s strani hotelskih recepcij ter turističnih agencij.

trend obiska

Trend linearnega naraščanja (Trend) in število obiskovalcev (N) v KPSS v obdobju 2006 - 2012 kaže na zmeren porast (p<0.01).

stevilo obiskovalcev meseci

Število obiskovalcev v KPSS po mesecih v obdobju 2006-2012.

trend ure

Trend obiskovanja KPSS med letom glede na čas prihoda v park v obdobju 2010 -2012. Upoštevali smo le tiste obiskovalce, ki so na vhodu v park na Leri kupili vstopnico in je bil zabeležen čas njihovega prihoda (N=53.613).


Tabela 1. Število obiskovalcev in količina padavin

Padavine (mm)

Obiskovalci

2011

2012

Var (%)

2011

2012

Var (%)

april

10,4

45,2

334,60

4.292

4.557

6,2

maj

54

88,8

64,40

5.326

5.976

12,2

junij

37,2

29

-22,00

6.141

6.625

7,9

julij

142,6

3

-97,90

3.106

3.776

21,6

avgust

4,2

21,2

404,80

3.069

4.177

36,1

septeber

67,2

77,4

15,20

4.755

6.596

38,7

oktober

116,2

86,2

-25,80

4.234

4.189

-1,1

skupaj

431,8

350,8

-18,80

30.923

35.896

16,1


Tabela 2. Število obiskovalcev in temperatura zraka

Temperatura (°C )

Obiskovalci

 

2011

2012

Var (%)

2011

2012

Var (%)

april

14,1

12,8

-9,2

4.292

4.557

6,2

maj

17,8

16,8

-5,6

5.326

5.976

12,2

junij

21,8

22,5

3,2

6.141

6.625

7,9

julij

22,7

25,4

11,9

3.106

3.776

21,6

avgust

24,5

24,6

0,4

3.069

4.177

36,1

septeber

22,4

20,5

-8,5

4.755

6.596

38,7

oktober

13,9

15,7

12,5

4.234

4.189

-1,1

skupaj

19,6

19,8

0,8

30..923

35.896

16,1KPSS © 2006 - 2011, Vse pravice pridržane!   |  Spletni piškotki Izdelava spletnih strani: Editor Studios