Projekti
Projektno delo

S finančnimi sredstvi, ki so pridobljena s pomočjo projektnih nalog, uspešno obnavljamo in vzdržujemo Sečoveljske soline.

Pošlji razglednico
Nepozaben spomin

Preko spletne strani KPSS lahko prijateljem pošljete razglednico s čudovitim motivom iz parka.

Publikacije KPSS
Publicistična dejavnost in poročila

V KPSS se ukvarjamo tudi z založništvom in izdajateljsko dejavnostjo. Obenem so tu objavljena tudi strokovna in druga poročila povezana z dejavnostjo KPSS. Prelistajte in prenesite jih!

Vodomec

Vodomec

Alcedo atthis

V Sloveniji je vodomec celoletna vrsta. Je dokaj pogost gnezdilec (Geister, 1995). Pozimi se pri nas zadržuje predvsem ob mirnih odsekih tekočih voda s strmimi bregovi in gosto obrežno vegetacijo, pa tudi ob primernih stoječih vodah.V večjem številu se pojavlja tudi v Primorju (Sovinc, 1994).

V Sečoveljskih solinah je pogost izven gnezditvenega časa. V času gnezdenja pa skrivnostno izgine višje po Dragonji, kjer gnezdi v njenih bregovih. Pozimi, ko je najbolj številen in na preletu, lovi v manjših in večjih kanalih ter ob robovih globljih in večjih solinskih bazenov. Med lovom sedi na visoki preži, ponavadi na lesenih ostankih nekdaj delujočih vetrnic, na robovih kamnitega zidu ali kar na solinskih zapornicah.

STATISTIKA / STATISTICS:
Pi=0.001, Pi2 = 0, Piln[Pi] = - 0.006
χ2 = 311681.7686, σ2 = 17086.9043, P(A) = 0
Število osebkov / Number of Individuals: 665 
Število opazovanj / Number of Sightings: 428
Prvo / First: 10.9.1974 (Fontanigge, KPSS) 
Zadnje / Last: 29.12.2009, Mezzana (Lera, KPSS)
Najbolj zgodnje / Earliest: 3.1.2008, Piccia (Lera, KPSS) 
Najbolj pozno / Latest: 30.12.2008, Kristalizacija (Lera, KPSS)
Opazovanja / Seen in: 1974, 1975, 1976, 1978, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1989, 1993, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009KPSS © 2006 - 2011, Vse pravice pridržane!   |  Spletni piškotki Izdelava spletnih strani: Editor Studios