O parku

Spoznavati, dojemati Sečoveljske soline

Obiskovanje

Doživljati Sečoveljske soline

Zgodovina

Preteklost Sečoveljskih solin

Upravljanje

Razumeti odgovornost do KPSS

Galerija

Videti Sečoveljske soline

Kontakt

Kontaktni podatki KPSS

PROJEKT LIFE MANSALT – Človek in narava v Sečoveljskih solinah

V Krajinskem parku Sečoveljske soline od oktobra 2010 izvajamo projekt LIFE MANSALT – Človek in narava v Sečoveljskih solinah. Glavni cilj projekta je ohraniti biotsko raznovrstnost na solinah.
"Projektna sredstva zagotavljata LIFE finančni instrument Evropske skupnosti in Vlada Republike Slovenije"

Beri več

Zaključen projekt LIFE MANSALT

Konec septembra smo v KPSS zaključili petletni evropski projekt LIFE MANSALT ''Človek in narava v Sečoveljskih solinah''. Projektne aktivnosti, katerih glavni cilj je bil ohranitev biotske pestrosti v območju Natura 2000 Sečoveljske soline, so potekale od oktobra 2010. Na projektu je sodelovalo preko 40 zaposlenih v podjetju SOLINE d.o.o.

Rezultati LIFE+ MANSALT projekta:

- Več kot 500 ha KPSS je zavarovano pred visokim plimovanjem (obnova več kot 4.000 m 
nasipov)
- Izkopanih je več kot 8.000 m robnih jarkov ob robovih solnih bazenov  za preprečevanje 
dostopa lisicam in kunam do kolonij solinskih ptic
- Urejen habitat za želvo sklednico
- Smernice za okoljsko prijazno ureditev privezov v Jernejevem kanalu
- Dvig zavesti o pomenu varstva biodiverzitete v območjih Natura 2000 (preko 100.000 
natisnjenih zgibank, 80 izobraževalnih delavnic, 2 filma o biodiverziteti solin, spletna stran, prispevki v občinskem glasilu) 
- Izmenjava izkušenj o ekološki obnovi z upravljavci obalnih mokrišč   

Zahvaljujemo se celotni ekipi, ki je sodelovala v procesu izvajanja projekta!KPSS © 2006 - 2011, Vse pravice pridržane!   |  Spletni piškotki Izdelava spletnih strani: Editor Studios