O parku

Spoznavati, dojemati Sečoveljske soline

Obiskovanje

Doživljati Sečoveljske soline

Zgodovina

Preteklost Sečoveljskih solin

Upravljanje

Razumeti odgovornost do KPSS

Galerija

Videti Sečoveljske soline

Kontakt

Kontaktni podatki KPSS

PROJEKT LIFE URCA PROEMYS

5 letni projekt, ki se izvaja od oktobra 2022 do septembra 2027 je financiran iz evropskega sklada LIFE. Vodilni partner projekta je WWF Italija, v projektu pa sodeluje še 7 italijanskih in 2 slovenska partnerja (poleg KPSS še Krajinski park Ljubljansko barje).

Projekt je namenjen ohranitvi in repopulaciji močvirske sklednice (Emys orbicularis) z izvajanjem aktivnosti namenjenih izboljšanju naravnih habitatov močvirske sklednice in z odstranitvijo invazivnih tujerodnih vrst iz narave ter z osveščanjem javnosti.

Beri več

Predstavitev projekta LIFE MANSALT na dogodku ''Okrepljeni do evropskih sredstev za okolje''

V petek, 16. septembra 2016 je Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) na Gozdarskem inštitutu v Ljubljani organiziralo predstavitveni dogodek z novinarsko konferenco v okviru projekta LIFE Krepitev zmogljivosti na Gozdarskem inštitutu Slovenije v Ljubljani. Dogodka se je udeležila tudi ministrica Irena Majcen. Slovenija dosega visoko kakovost projektov v okviru EU programa LIFE, MOP pa ima za cilj s projektom spodbuditi še več prijav za nepovratna evropska sredstva.

Ministrica za okolje in prostor Irena Majcen in vodja projekta LIFE Krepitev zmogljivosti, mag. Julijana Lebez Lozej, sta nagovorili udeležence dogodka, na katerem so se predstavili tudi doslej financirani slovenski LIFE projekta. Slovenija je namreč od leta 1993 do danes v okviru programa LIFE imela uspešnih kar 42 slovenskih projektov, od katerih jih 13 še poteka. Naslavljajo probleme s področja varstva okolja in ohranjanja narave, letos se jim pridružujeta tudi prva projekta s področja podnebnih sprememb in krepitve zmogljivosti.
Projekte so na stojnicah predstavili sami izvajalci, ki so z obiskovalci delili svoje izkušnje s pripravo projektnih predlogov, s pridobivanjem evropskih sredstev kot tudi s samim izvajanjem projektov. KPSS © 2006 - 2011, Vse pravice pridržane!   |  Spletni piškotki Izdelava spletnih strani: Editor Studios