Progetti
Progetti di lavoro

Con le risorse finanziarie acquisite attraverso i progetti di lavoro con successo rinnoviamo e manteniamo le Saline siccole.

Invia cartolina
Un ricordo indimenticabile

Sulla pagina web del PNSS rubrica »Manda una cartolina« potete mandare una cartolina con un bellissimo motivo del parco ai vostri amici.

Publicazioni
Attività editoriali

Al PNSS ci occupiamo anche delle attivitá editoriali e delle attivitá di redazione. Sulla pagina web troverete publicate le relazioni professionali e altre relazioni collegate alle attivitá del PNSS. Sfogliale e scarica!

Il clima e le condizioni naturali

OPIS PODNEBNIH ZNAČILNOSTI SLOVENSKE OBALE V OBDOBJU 1983–2009


Meteorološke meritve na Obali se v obdobju 1983–2009 niso ves čas opravljale na istem merilnem mestu. V začetnem obdobju so podatki z meteorološke postaje na Belem Križu, kasneje pa z letališča v Portorožu. Da bi zagotovili primerljivost, smo podatke z Belega Križa preračunali na lokacijo na letališču. Tak postopek nam omogoča dobro primerjavo povprečnih mesečnih vrednosti, ne zagotavlja pa dobrih rezultatov za ekstremne vrednosti, ki so zelo odvisne od mikrolokalnih razmer, po katerih se Beli Križ in letališče močno razlikujeta.KPSS © 2006 - 2011, Tutti i diritti riservati!   |  About Cookies Sito web design: Editor Studios