Projekti
Projektno delo

S finančnimi sredstvi, ki so pridobljena s pomočjo projektnih nalog, uspešno obnavljamo in vzdržujemo Sečoveljske soline.

Pošlji razglednico
Nepozaben spomin

Preko spletne strani KPSS lahko prijateljem pošljete razglednico s čudovitim motivom iz parka.

Publikacije KPSS
Publicistična dejavnost in poročila

V KPSS se ukvarjamo tudi z založništvom in izdajateljsko dejavnostjo. Obenem so tu objavljena tudi strokovna in druga poročila povezana z dejavnostjo KPSS. Prelistajte in prenesite jih!

Seznam ugotovljenih vrst ptic

 1. Siva gos (Anser anser)
 2. Duplinska kozarka (Tadorna tadorna)
 3. Konopnica (Anas strepera)
 4. Žvižgavka (Anas penelope)
 5. Mlakarica (Anas platyrhynchos)
 6. Žličarica (Anas clypeata)
 7. Dolgorepa raca (Anas acuta)
 8. Reglja (Anas querquedula)
 9. Kreheljc (Anas crecca)
 10. Sivka (Aythya ferina)
 11. Čopasta črnica (Aythya fuligula)
 12. Veliki žagar (Mergus merganser)
 13. Srednji žagar (Mergus serrator)
 14. Mali ponirek (Tachybaptus ruficollis)
 15. Zlatouhi ponirek (Podiceps auritus)
 16. Črnovrati ponirek (Podiceps nigricollis)
 17. Plamenec (Phoenicopterus roseus)
 18. Kormoran (Phalacrocorax carbo)
 19. Siva čaplja (Ardea cinerea)
 20. Velika bela čaplja (Ardea alba)
 21. Mala bela čaplja (Egretta garzetta)
 22. Žličarka (Platalea leucorodia)
 23. Skobec (Accipiter nisus)
 24. Kanja (Buteo buteo)
 25. Sokol selec (Falco peregrinus)
 26. Liska (Fulica atra)
 27. Prlivka (Burhinus oedicnemus)
 28. Beločeli deževnik (Charadrius alexandrinus)
 29. Komatni deževnik (Charadrius hiaticula)
 30. Mali martinec (Actitis hypoleucos)
 31. Črni martinec (Tringa erythropus)
 32. Zelenonogi martinec (Tringa nebularia)
 33. Rdečenogi martinec (Tringa totanus)
 34. Veliki škurh (Numenius arquata)
 35. Mali prodnik (Calidris minuta)
 36. Kozica (Gallinago gallinago)
 37. Rečni galeb (Chroicocephalus ridibundus)
 38. Sivi galeb (Larus canus)
 39. Rumenonogi galeb (Larus michahellis)
 40. Navadna čigra (Sterna hirundo)
 41. Vodomec (Alcedo atthis)
 42. Sraka (Pica pica)
 43. Kmečka lastovka (Hirundo rustica)
 44. Mestna lastovka (Delichon urbicum)
 45. Stržek (Troglodytes troglodytes)
 46. Brškinka (Cisticola juncidis)
 47. Kupčar (Oenanthe oenanthe)
 48. Prosnik (Saxicola torquatus)
 49. Bela pastirica (Motacilla alba)
 50. Mala cipa (Anthus pratensis)
 51. Travniški vrabec (Passer hispaniolensis)KPSS © 2006 - 2011, Vse pravice pridržane!   |  Spletni piškotki Izdelava spletnih strani: Editor Studios