O parku

Spoznavati, dojemati Sečoveljske soline

Obiskovanje

Doživljati Sečoveljske soline

Zgodovina

Preteklost Sečoveljskih solin

Upravljanje

Razumeti odgovornost do KPSS

Galerija

Videti Sečoveljske soline

Kontakt

Kontaktni podatki KPSS

DOPPS podpira prizadevanja BirdLife za naravi prijazno pomorsko prostorsko načrtovanje

BirdLife International je Evropski komisiji posredoval skupno stališče 26 naravovarstvenih nevladnih organizacij glede predloga nove EU Direktive za pomorsko prostorsko načrtovanje in celostno upravljanje obalnih območij.

V stališču poudarjajo, da bodo morale odločitve, sprejete na osnovi te Direktive, prvenstveno voditi k zdravju morskih in obalnih ekosistemov in se ravnati po načelu previdnosti. V skrbi za ohranjanje morskih ptic in celotnega morskega ekosistema v Sloveniji in širše, se stališču BirdLife pridružuje tudi DOPPS.

Ključni povzetki stališča so:
1.) Direktiva mora zagotoviti ekosistemski pristop k pomorskemu načrtovanju, ki bo zagotavil dobro okoljsko stanje morja kot prevladujoči cilj.
2.) Direktiva mora prepoznati, da je trajnostni razvoj omejujoč za “modro rast” in mora zato vključevati previdnostno načelo.
3.) Direktiva ne sme upočasniti vzpostavitve obalnih in morskih zavarovanih območij ter dobrega upravljanja z njimi.
4.) Zahteve Direktive o vključevanju javnosti morajo biti v skladu z Direktivo o presoji vplivov načrtov in programov na okolje.
5.) Direktiva mora razjasniti vlogo regionalnih morskih konvencij in mora vključevati zahteve za dolgoročno prostorsko vizijo za regionalna morja.KPSS © 2006 - 2011, Vse pravice pridržane!   |  Spletni piškotki Izdelava spletnih strani: Editor Studios