O parku

Spoznavati, dojemati Sečoveljske soline

Obiskovanje

Doživljati Sečoveljske soline

Zgodovina

Preteklost Sečoveljskih solin

Upravljanje

Razumeti odgovornost do KPSS

Galerija

Videti Sečoveljske soline

Kontakt

Kontaktni podatki KPSS

Projekt ''Načrt interpretacije za območje Natura 2000 - KPSS''

Ornitološko društvo Ixobrychus je v novembru 2005 zaključilo projekt ''Načrt interpretacije za območje Natura 2000 - KPSS'', ki ga je v okviru Sofinanciranja dejavnosti okoljskih NVO v letu 2005 sofinanciralo Ministrstvo RS za okolje in prostor.

Pri projektu so poleg članov društva sodelovali tudi predstavniki KS in TD Sečovlje, OŠ Sečovlje on Odbora za Sečo, predstavniki PMS kot tudi zaposleni v KPSS in v podjejtu SOLINE Pridelava soli d.o.o., ki je bilo društvu partner na projektu. Namen projekta je bil dvigovati zavest obiskovalcev parka o naravovarstvenemu pomenu Sečoveljskih solin v okviru ekološkega omrežja Natura 2000 in podpori k vključevanju lokalne skupnosti v upravljanje zavarovanega območja.
V okviru projekta je bil izdelan načrt interpretacije naravoslovnih in naravovarstvenih vsebin in sicer tako, da so bile najprej analizirane ključne vsebine, ki jih želimo interpretirati obiskovalcem parka, nato pa pripravljen tudi dpodrobni načrt za ureditev poti in infrastrukture za obisk parka.
Izdelana in postavljena je bila sezonska razstava o naravnih vrednotah Sečoveljskih solin. Koncept razstave temelji na sezonah oziroma letnih časih. Fotografije vrst in habitatov so bile izbrane po načelu, da bi želeli obiskovalcem parka predstaviti tiste naravne vrednote, ki bodo ob svojem obisku v določenem letnem času zanesljivo imeli možnost tudi videti. Poleg fotografij so bila pripravljena skrbno pripravljena spremna besedila, pri katerih je bil poudarek na točno izbranem sporočilu, ki je namenjeno obiskovalcu razstave. Besedilo ima poleg opisa motiva slike tudi močno vzgojno-izobraževalno oziroma naravovarstveno noto. Razstava je postavljena v projekcijski dvorani centra za obiskovalce v KPSS.
Organizirana je bila izobraževalna delavnica o pomenu Sečoveljskih solin in ekološkega omrežja Natura 2000. Za predstavnike lokalne skupnosti je bila dne 19.10.2005 organizirana delavnica, na kateri so bile predstavljene ključne vsebine varstva in upravljanja s KPSS ter razlaga ekološkega omrežja Natura 2000. Delavnice se je udeležilo prek 45 predstavnikov lokalne skupnosti, KS Sečovlje in TD Sečovlje.
Predstavitev koncepta upravljanja z območji Natura 2000 v okviru načrta upravljanja za KPSS za predstavnike lokalne skupnosti je bo opravljena na Odboru KPSS. Sestanek bi moral biti že 21.10.2005, vendar je bil na zahtevo MOP prestavljen in bo sklican predvidoma še do konca letošnjega leta.

V sodelovanju z lokalno osnovno šolo in turističnim društvom, ter posameznimi strokovnjaki za interpretacijo naravoslovnih vsebin so bili izdelani “delovni listi” o pomenu naravne vrednote Sečoveljske soline za učence nižjih razredov osnovnih šol.
Delovni listi so sestavljeni iz slikovnega dela, na katerem so predstavljene ključne naravne posebnosti KPSS, poleg tega pa je bila izdelana tudi grafična zasnova pobarvanke, ki predstavlja nastanek solin in vzdrževanje vodnega režima v solinah. Ključni dejavnik za ohranjanje biodiverzitete v Sečoveljskih solinah je namreč vzdrževanje primernega vodnega režima, kar je povezano predvsem z nadaljevanjem tradicionalnega solinarstva.KPSS © 2006 - 2011, Vse pravice pridržane!   |  Spletni piškotki Izdelava spletnih strani: Editor Studios