O parku

Spoznavati, dojemati Sečoveljske soline

Obiskovanje

Doživljati Sečoveljske soline

Zgodovina

Preteklost Sečoveljskih solin

Upravljanje

Razumeti odgovornost do KPSS

Galerija

Videti Sečoveljske soline

Kontakt

Kontaktni podatki KPSS

Želiš postati prostovoljni nadzornik v KPSS?

Krajinski park Sečoveljske soline vabi k sodelovanju vse zainteresirane, naravovarstveno osveščene polnoletne osebe, da postanejo prostovoljni nadzorniki v Krajinskem parku Sečoveljske soline.

Prosimo, da nam svoje osebne podatke ter kratek življenjepis pošljete na elektronski naslov #EM#6b7171704476696b61676f257f64#EM#  najkasneje do 10.6.2016 s pripisom "Usposabljanje za naravovarstveni nadzor 2016".
Usposabljanje bo potekalo 6 dni, in sicer: 

• 31. avgust in 1. september 2016: teoretični del (v Ljubljani, prostori ARSO) - vsi
• 7.do 9. september 2016 (Vadbeni center MNZ, Gotenica) – za prvo polovico udeležencev
• 13 september 2016 (Triglavska roža, Bled in na terenu) – za prvo polovico udeležencev
• 9. do 11. november 2016 (Vadbeni center MNZ, Gotenica) – za drugo polovico udeležencev
• 15. november 2015 (Triglavska roža, Bled in na terenu) – za drugo polovico udeležencev,
stroške usposabljanj ter nastanitve in hrane v Gotenici bo plačalo Ministrstvo.

Prvi preizkusi znanja se bodo nato začeli predvidoma v oktobru. 

Neposredni nadzor v naravi zajema nadzor nad spoštovanjem prepovedi, določenih z Zakonom o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo) in Zakonom o varstvu podzemnih jam (Uradni list RS, št. 2/04 in 61/06 – ZDru-1) ter  predpisi s področja varstva narave, izdanimi na njunih podlagah.  Izvajajo ga naravovarstveni in prostovoljni nadzorniki, ki so za to posebej usposobljeni in imajo pooblastilo ministra, pristojnega za ohranjanje narave.
 
Naloge neposrednega nadzora so:
neposredno spremljanje stanja,
nadzor nad izvajanjem varstvenih režimov *,
ugotavljanje dejanskega stanja pri kršitvah prepovedi iz Zakona o ohranjanju narave in njegovi podlagi sprejetih predpisov ter obveščanje pristojnih inšpekcijskih organov *,
opozarjanje oseb na varstvene režime zaradi kaznivih ravnanj *.
/* - naloge, ki se izvajajo na podlagi javnega pooblastila./
 
NARAVOVARSTVENI NADZORNIKI imajo službeni znak in izkaznico ter predpisano uniformo. Ustavijo lahko voznika, od njega zahtevajo dokumente  in/ali zasežejo vozila na motorni pogon (153.a člen zakona) in zasežejo predmete, ki so uporabljeni ali namenjeni za prekršek ali so nastali s prekrškom. Pri opravljanju svojega dela lahko ugotavljajo istovetnost fizičnih oseb in dokumentirajo dejansko stanje storjene kršitve. V nekaterih posebej določenih primerih lahko izterjajo globo na mestu storitve prekrška. KPSS ima trenutno 2 naravovarstvena nadzornika s polnimi pooblastili ministrice za okolje in prostor.
 
PROSTOVOLJNI NADZORNIKI imajo enake pristojnosti kot naravovarstveni, razen izterjave globe ter ustavitve voznikov, zahteve za dokumente ter zasegov vozil in predmetov. Za svoje delo niso plačani.
 
Izvajanje naravovarstvenega nadzora je organizirano v javnih zavodih in pri koncesionarjih za upravljanje z zavarovanimi območji ter v Zavodu za gozdove Slovenije.

Za usposabljanje in preverjanje znanja za izvajanje neposrednega nadzora v naravi skrbi ustrezno Ministrstvo. Potek usposabljanja in preverjanje znanja za izvajanje neposrednega nadzora v naravi določa Uredba o strokovnem usposabljanju in preverjanju znanja naravovarstvenih in prostovoljnih nadzornikov (Uradni list RS, št. 56/15)KPSS © 2006 - 2011, Vse pravice pridržane!   |  Spletni piškotki Izdelava spletnih strani: Editor Studios