O parku

Spoznavati, dojemati Sečoveljske soline

Obiskovanje

Doživljati Sečoveljske soline

Zgodovina

Preteklost Sečoveljskih solin

Upravljanje

Razumeti odgovornost do KPSS

Galerija

Videti Sečoveljske soline

Kontakt

Kontaktni podatki KPSS

V obdobju 2006–2018 je KPSS obiskalo 546.373 obiskovalcev.

V letu 2018 je Krajinski park Sečoveljske soline obiskalo 51.294 obiskovalcev, kar je nekoliko manj kot v letu 2017. 24.708 (48,1 %) je bilo domačih gostov, medtem ko je bilo tujcev prvič več in sicer 26.244 (51,9 %). 47.250 je bilo obiskovalcev na Leri, medtem ko si je 4.044 obiskovalcev ogledalo Muzej solinarstva na Fontaniggeah.

Lero je obiskalo več tujih gostov, Fontanigge pa več domačih. Z vstopnico iz Lere je kar 2516 obiskovalcev obiskalo tudi Fontanigge in Muzej solinarstva, medtem ko je z vstopnico iz Fontanigg na Lero prišlo le 448 obiskovalcev.
V KPSS smo z vodniki opravili kar 619 vodenih ogledov, ki se jih je udeležilo 19.892 obiskovalcev, 31.402 je bilo individualnih obiskovalcev.
Dobra tretjina (38,7 %) obiskovalcev se je odločila za voden ogled. 40,9 % je bilo domačih obiskovalcev, 59,1 % vodenih ogledov pa predstavljajo tujci, med katerimi je največ nemško (27,3 %) in angleško (22,1 %) govorečih obiskovalcev, sledijo jim obiskovalci iz Italije (6,3 %), dobra 2 odstotka (2,8 %) pa predstavljajo vodeni ogledi v francoskem jeziku, 0,4 % pa predstavljajo vodenja v drugih jezikih (ruščina, srbohrvaščina, madžarščina,...). Opaziti je porast francosko govorečih obiskovalcev.
Po strukturi obiskovalcev so na prvem mestu odrasli obiskovalci (59,8 %), na drugem so otroci in študenti (31,14 %), sledijo jim upokojenci (8,2 %) in osebe s posebnimi potrebami (0,4 %).
V KPSS je bilo v letu 2019 prodanih 23 letnih kart, 200 letnih kart smo podelili udeležencem čistilne akcije. 1.877 je bilo družinskih vstopnin, 17.012 odraslih in 16.777 otroških, dijaških, študentskih in upokojenskih vstopnic, 2.984 obiskovalcev je vstopilo v KPSS brezplačno (CŠOD Burja, MIFF, spremljevalci skupin, vodniki ipd.).
Število obiskovalcev Krajinskega parka Sečoveljske soline se je v primerjavi z letom prej zmanjšalo za 2915 obiskovalcev, vendar je še vedno nad ocenjeno nosilnostjo okolja, ki znaša 50.000 obiskovalcev/leto.
Po kopnem je v park vstopilo skupaj 49.397 obiskovalcev, medtem ko je s plovilom v park priplulo 1.897 obiskovalcev.
Thalasso Spa Lepa Vida je obiskalo 6.270 obiskovalcev.KPSS © 2006 - 2011, Vse pravice pridržane!   |  Spletni piškotki Izdelava spletnih strani: Editor Studios