O parku

Spoznavati, dojemati Sečoveljske soline

Obiskovanje

Doživljati Sečoveljske soline

Zgodovina

Preteklost Sečoveljskih solin

Upravljanje

Razumeti odgovornost do KPSS

Galerija

Videti Sečoveljske soline

Kontakt

Kontaktni podatki KPSS

Odprtje učno - sprehajalne poti SALTWORKS

Podžupanja občine Piran Meira Hot in direktor podjetja Soline Pridelava soli d.o.o. Klavdij Godnič sta danes odprla sprehajalno pot na območju Fontanigge. Pot v skupni dolžini skoraj 2 km, deloma poteka po lesenem mostovžu nad solinskimi bazeni in se nadaljuje po zemeljski, utrjeni poti. Ob tej priložnosti je bila izvedena tudi tiskovna konferenca , ki je potekala na plovilih, in na kateri so bili predstavljeni projekti, ki se izvajajo v Krajinskem parku Sečoveljske soline.


1. Odprtje poti za obiskovalce Saltworks

Projekt je predstavila Maja Makovec, voditeljica projekta, KPSS/Soline d.o.o.
Projekt SALTWORKS vključuje soline v Italiji (soline Cervia in Comacchio) in edine soline v Sloveniji (Sečoveljske in Strunjanske soline; partnerja KPSS/Soline d.o.o. in JZ Krajinski park Strunjan). Projekt je namenjen vrednotenju, razvoju in promociji solin modelov dobrih praks upravljanja in njihove trajnostne rabe.
Prednostna aktivnost projekta SALTWORKS v KPSS je bila ureditev učno-sprehajalne poti na območju Fontanigge. Pot v skupni dolžini skoraj 2 km, deloma poteka po lesenem mostovžu (300 m) nad solinskimi bazeni in se nadaljuje po zemeljski, utrjeni poti. Pot je namenjena izključno sprehajalcem. 
Skupna vrednost projekta je 1.260.000,00 EUR, delež za Sečoveljske soline obsega 175.347 EUR. Financiranje  projekta je potekalo v okviru Evropskega sklad za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev v programu Čezmejno sodelovanje Slovenija - Italija 2007-2013


2. Zapornica Pichetto na čelnem morskem zidu v Sečoveljskih solinah

Projekt je podrobneje predstavil Ervin Vivoda, predstavnik investitorja, Ministrstva za kmetijstvo in okolje, Sektor za odpravo posledic naravnih nesreč.
Decembra 2008 je morje zaradi močnega južnega vetra, znižanega zračnega pritiska in lastnega plimovanja poplavilo nižja območja slovenske obale. Povzročena je bila izjemno velika škoda tudi v krajinskih parkih Strunjan in Sečoveljske soline. Na nekaterih točkah so se porušili obrambni nasipi solin in večino notranjih nasipov je zalilo morje. Poleg tega je zaradi izjemno nizkih temperatur nastala zmrzal in posledično dodatne poškodbe na nasipih. Na podlagi ocene škode je Vlada Republike Slovenije leta 2009 sprejela »Program odprave posledic neposredne škode na stvareh – objektih vodne infrastrukture, naravnih vrednotah in kulturni dediščini na območju krajinskih parkov Sečoveljske in Strunjanske soline po poplavi zaradi visokega plimovanja morja z dne 1. decembra 2008«. Ocenjena višina sredstev za odpravo posledic naravne nesreče za Sečoveljske in Strunjanske soline znaša 17.600.000,00 EUR, samo za Sečoveljske soline pa 14.600.000 EUR.
Zapornica ob ustju kanala Pichetto bo v času napovedanega visokega plimovanja zaprta, s tem pa bo sklenjena linija nasipov, ki varujejo Sečoveljske soline in zaledje pred visokomorskimi valovi. Na ta način se vzpostavlja nadzor nad vodnim režimom v solinah, ki je pomemben zaradi ohranjanja biotske raznovrstnosti in kulturne dediščine na Fontaniggeah in zagotavlja večjo varnost zaledja solin pred visokimi vodami .
Investitor projekta je Ministrstva za kmetijstvo in okolje, Sektor za odpravo posledic naravnih nesreč.IPogodbeni izvajalec Sanacijskega programa RS je podjetje Soline d.o.o., izvajalec izbran v postopku pa  ADRIAING d.o.o.  iz Kopra.


3. Obnova nasipov vzdolž kanala Pichetto

Potek del in projekt LIFE MANSALT je predstavil Andrej Sovinc, vodja KPSS.
Evropski projekt “LIFE MANSALT - Človek in narava v Sečoveljskih solinah” je namenjen ohranjanju biotske raznovrstnosti na območju solin. Aktivnosti v okviru petletnega projekta se izvajajo od oktobra 2010. Zaključek projekta je predviden septembra 2015. Projekt »LIFE MANSALT - Človek in narava v Sečoveljskih solinah« je bil potrjen v okviru programa LIFE+ Narava in biotska raznovrstnost. Projekt je vreden 7.056.366 EUR (3.439.983 EUR - prispevek EU, 3.106.382 EUR prispevek Ministrstva za kmetijstvo in okolje, 300.000 EUR - prispevek  družbe Telekom d.d. in 210.001 EUR prispevek podjetja SOLINE d.o.o.).
Glavni cilj projekta, ki dopolnjuje cilje Sanacijskega programa,  je ohraniti biotsko raznovrstnost v Krajinskem parku Sečoveljske soline. Podrobnejši cilji projekta so:
- vzpostavitev nadzora nad vodnim režimom in obnovitev v preteklosti degradiranih območij,
- dvigniti zavest o pomenu tradicionalnega solinarstva, ki ohranja naravo in omogoča trajnostni razvoj lokalne skupnosti ter
- predstaviti model dobre prakse uporabe tradicionalnih metod pri obnovi solinskih ekosistemov.
Večina finančnih sredstev projekta namenjena za sanacijo infrastrukture za nadzor nad vodnim režimom. Za dosego teh ciljev smo v podjetju Soline, ki upravlja s Krajinskim parkom Sečoveljske soline v okviru projekta MANSALT na novo zaposlili 21 ljudi iz lokalne skupnosti. S sredstvi projekta LIFE+ bo v Sečoveljskih solinah obnovljeno 2.986 m nasipov ob kanalih in 670 m čelnih nasipov, poleg tega pa bo izvedena ekološka obnova 8 ha velikega sladkovodnega mokrišča v bližini nekdanjega rudnika črnega premoga ob robu solin, v katerem prebivajo ogrožene želve sklednice. Izkopanih bo tudi 8.000 m robnih kanalov, ki omogočajo boljšo izmenjavo vode v solnih bazenih.
Med drugimi aktivnosti projekta sodijo izvedbe izobraževalnih delavnic, snemanje filma za obiskovalce parka in za širšo javnost in ozaveščanje javnosti o pomenu solinskega okolja za ohranitev rastlinskih in živalskih vrst in njihovih prebivališč.
Obnovitvena dela na brežinah kanala Pichetto v okviru LIFE MANSALT projekta temeljijo na utrjevanju zemeljskih nasipov z lesenimi piloti in vgradnjo plasti geotekstila. Dela izvajajo zaposleni v podjetju Soline. Ob terenskem ogledu bodo predstavljena dela, ki so bila izvedena do pričetka gnezditvene sezone ptic in se bodo nadaljevala takoj, ko bo sezona gnezdenja zaključena.KPSS © 2006 - 2011, Vse pravice pridržane!   |  Spletni piškotki Izdelava spletnih strani: Editor Studios