O parku

Spoznavati, dojemati Sečoveljske soline

Obiskovanje

Doživljati Sečoveljske soline

Zgodovina

Preteklost Sečoveljskih solin

Upravljanje

Razumeti odgovornost do KPSS

Galerija

Videti Sečoveljske soline

Kontakt

Kontaktni podatki KPSS

O spornih hrvaških tablah tudi na Evropski komisiji in sekretariatu Ramsarske konvencije

Minister za okolje in prostor Janez Podobnik je včeraj na hrvaška ministra za kulturo Boža Biškupića ter kmetijstvo, gozdarstvo in vodno gospodarstvo Petra Čobankovića naslovil pismo, v katerem opozarja na kršitve določb Uredbe o Krajinskem parku Sečoveljske soline.

Hrvaška je namreč brez predhodnega obvestila upravljalcu parka na levem bregu Dragonje postavila tabli z napisom, ki označuje, da je območje uvrščeno med t.i. odprta lovišča. Poleg tega so na omenjenem območju postavljene tudi pokrite lovske preže za streljanje na vodne ptice, kar predstavlja tudi kršitev slovenskih predpisov o lovstvu. Zato minister od pristojnih organov Republike Hrvaške pričakuje, da bodo takoj ukrepali v okviru svojih pristojnosti in preprečili vsakršno nadaljnjo tovrstno ravnanje, ki bi ogrožalo značaj mednarodno pomembnega mokrišča, ter vzpostavili prvotno stanje tega območja.

Minister Podobnik je v dopisu pojasnil, da pomeni lov na tem območju kršitev režima parka in hkrati resno ogroža ekološki značaj mokrišča mednarodnega pomena. Leta 1993 so bile namreč Sečoveljske soline vpisane na seznam mednarodnih mokrišč po Konvenciji o močvirjih (Ramsarska konvencija), to območje pa je hkrati tudi obvezna lokaliteta Slovenije pri izvajanju določil Barcelonske konvencije, predvsem Protokola o posebej zavarovanih območjih in biološki raznovrstnosti v Sredozemlju. Že v 80. letih prejšnjega stoletja so bile soline vključene v evropski seznam pomembnih ptičjih lokalitet v Sloveniji, po habitatni in ptičji direktivi pa so soline določene tudi kot območje Natura 2000 in so s tem del pravnega reda Evropske unije.

Minister Podobnik v pismu izraža presenečenje, da so table za hrvaško lovišče postavljene na območju, ki je zavarovano po slovenski zakonodaji. Poleg tega je postavljanje tabel in objektov za lov, kot tudi izvajanje lova, v neposrednem nasprotju z mednarodnimi obveznostmi, ki sta jih sprejeli obe državi. Meje zavarovanega območja so bile namreč določene z odlokom leta 1989, Slovenija pa jih je povzela tako pri vpisu solin na seznam Ramsarske konvencije kot tudi pri novelaciji odloka leta 2001 in pri določitvi območij Natura 2000 leta 2004. Minister je v pismu poudaril, da je s tem Slovenija upoštevala dejansko in pravno stanje na dan 25.6.1991. Dejanja, ki jih je Hrvaška izvedla na levem bregu Dragonje, pa predstavljajo tudi neposredne in grobe kršitve Skupne izjave o izogibanju incidentov, podpisane s strani obeh vlad 10. junija 2005 na Brionih.

Minister Podobnik je v pismu tudi zapisal, da bo Slovenija o tem dogodku obvestila Sekretariat Ramsarske konvencije, kar je kot njena pogodbenica dolžna storiti. Ker pa gre pri tem posegu tudi za kršitev pravnega reda Evropske unije, bo Slovenija o tem obvestila tudi pristojne organe Evropske komisije.

Ministrstvo za okolje in prostorKPSS © 2006 - 2011, Vse pravice pridržane!   |  Spletni piškotki Izdelava spletnih strani: Editor Studios