O parku

Spoznavati, dojemati Sečoveljske soline

Obiskovanje

Doživljati Sečoveljske soline

Zgodovina

Preteklost Sečoveljskih solin

Upravljanje

Razumeti odgovornost do KPSS

Galerija

Videti Sečoveljske soline

Kontakt

Kontaktni podatki KPSS

NOV REŽIM VSTOPANJA V KPSS

V Krajinskem parku Sečoveljske soline uvajamo nov režim vstopanja na območje Lere preko vrtljivih portalnih vrat s čitalcem črtne kode ali RFID kartico.

Za ta ukrep smo se odločili na podlagi Zakona o ohranjanju narave (ZON), Uredbe o Krajinskem parku Sečoveljske soline ter Načrta upravljanja KPSS, ki ga je za obdobje 2011-2021 potrdila Vlada Republike Slovenije. Kot upravljavec smo dolžni zagotavljati potek obiskovanja parka, ki mora biti ustrezen z vidika varstva in obiskovanja, kamor sodi tudi zagotavljanje enakomernejše porazdelitve obiska prek leta, urejanje infrastrukture ter spodbujanje naravi prijaznega obiskovanja.
Ker se na območju Lere pridobiva živilo – sol, smo dolžni izpolnjevati vse strožje zakonske zahteve in zahteve standardov (npr. IFS), skladiščnega in pridelovalnega prostora, ki med drugim predpisujejo tudi kontrolo na celotnem območju solin in nadzor nad vstopom v pridobivalno območje.
KPSS je eden od državnih parkov, za katerega je predpisan obvezen naravovarstveni nadzor, ki ga na celotnem območju izvajata 2 naravovarstvena nadzornika s polnimi pooblastili. Za izvajanje neposrednega nadzora v naravi, s katerim se zagotavlja spoštovanje in upoštevanje varstvenih ureditev in usmeritev v parku, se naravovarstveni nadzor izvaja tudi na kopenskih vhodnih točkah v park, za kar so zadolženi tudi receptorji KPSS. Pod izvajanje neposrednega nadzora v naravi sodi tudi postavitev infrastrukture za omejevanje motenj in nadzor. Temu ustrezno smo postavili dodatnih 160 m panelne ograje, avtomatsko dvižno zapornico ter drsna vrata, ki bodo omogočala boljši nadzor nad dostopanjem na Lero.
Tudi sedanje neurejeno parkirišče na Leri povzroča receptorjem parka precej preglavic, zato smo na nevarni brežini parkirišča postavili panelno ograjo, ki preprečuje zdrs vozil v robni jarek solin. Iz Programa porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v letu 2019 za ukrep umirjanja prometa v zavarovanih območjih (ZO), načrtujemo še ureditev parkirišča (preplastitev z asfaltom in signalizacija) pred vhodom na Lero. 
Na osnovi določil Zakona o ohranjanju narave se za obisk Krajinskega parka Sečoveljske soline zaračunava vstopnina. Z nakupom vstopnice postanete obiskovalec parka in ste med obiskom v parku nezgodno zavarovani. Ob obisku parka je treba upoštevati pravila obnašanja v KPSS. Zadrževanje v parku ponoči in ko ta ni odprt za obiskovanje ni dovoljeno.
Za dnevne obiskovalce nov režim vstopanja ne predstavlja bistvene spremembe, razen vstopanja v park skozi vrtljiva portalna vrata s čitalcem črtne kode, ki bo izpisana na blagajniškem prejemku. Obiskovalcem, ki bodo vstopali v park s kolesom, so na voljo dodatna vrata za kolo. Za izhod iz parka so vrata za obiskovalce odklenjena, za izhod s kolesom pa je potrebno pritisniti na tipko. 
Za obiskovalce, ki bodo želeli kupiti letno karto, se vplačilo letne vstopnine nekoliko spremeni, saj je potreben prvi nakup RFID kartice, ki stane 3 evre, obenem pa mora obiskovalec zaradi GDPR zakonodaje, pred vplačilom letne vstopnine, podpisati še priloženo izjavo o varstvu osebnih podatkov, saj bodo na RFID kartici zapisani nekateri osebni podatki (ime in priimek, naslov, elektronski naslov). Ob preteku veljavnosti letne vstopnice, se ob ponovnem plačilu le-ta podaljša na obstoječi RFID kartici.KPSS © 2006 - 2011, Vse pravice pridržane!   |  Spletni piškotki Izdelava spletnih strani: Editor Studios