O parku

Spoznavati, dojemati Sečoveljske soline

Obiskovanje

Doživljati Sečoveljske soline

Zgodovina

Preteklost Sečoveljskih solin

Upravljanje

Razumeti odgovornost do KPSS

Galerija

Videti Sečoveljske soline

Kontakt

Kontaktni podatki KPSS

Invazivne tujerodne rastlinske vrste tudi v KPSS

Z razvojem tehnologij in manjšanjem razdalj, ki so bile nekoč nepremostljive za širjenje določenih vrst, se povečuje število tujerodnih vrst. Te vrste se ne širijo po naravni poti, pač pa se v naše kraje priselijo s pomočjo človeka.

Med takšnimi vrstami je v javnosti morda najbolj poznana rastlina ambrozija, ki povzroča celo zdravstvene težave za ljudi, ki so alergični na to rastlino. Značilno za tujerodne rastline je, da se v naravnem okolju le redko razmnožijo preko naravnih meja; tam vedno obstajajo različni dejavniki okolja, ki preprečujejo, da bi se vrsta prekmerno razmnožila. Ko pa se na kolesih vlakovnih kompozicij, na zabojih v čezoceanskih letih ali v rezervoarjih velikih čezoceanskih ladij priselijo iz drugih okolij v naše podnebne razmere, v novem okolju pogosto nimajo naravnih dejavnikov, ki bi omejevali njihovo čezmerno bohotenje.
V okviru projekta LIFE MANSALT izvajamo redno spremljanje stanja habitatov in tudi vegetacije. Med raziskavami, ki so bile opravljene, je tudi popis tujerodnih in invazivnih rastlinskih vrst, ki jih je popisal Peter Glasnović s sodelavci. Našteli so petnajst tujerodnih in invazivnih rastlinskih vrst. K sreči še nobena od njih s svojim bohotenjem na račun domorodnih vrst pretirano ne ogroža domačih rastlinskih vrst. Kljub temu bo treba problematiki spremljanja pojavljanja in razširjenosti tujerodnih in invazivnih vrst posvetiti posebno pozornost v sklopu upravljanja s KPSS.KPSS © 2006 - 2011, Vse pravice pridržane!   |  Spletni piškotki Izdelava spletnih strani: Editor Studios