O parku

Spoznavati, dojemati Sečoveljske soline

Obiskovanje

Doživljati Sečoveljske soline

Zgodovina

Preteklost Sečoveljskih solin

Upravljanje

Razumeti odgovornost do KPSS

Galerija

Videti Sečoveljske soline

Kontakt

Kontaktni podatki KPSS

Električni vlak SunShuttle - nova pridobitev v KPSS

Danes smo javnosti uradno predstavili novo električno vozilo za prevoz obiskovalcev na območju KPSS. Vozilo bo do naslednje sezone poizkusno vozilo na območju Lere, ob odprtju Muzeja solinarstva pa na območju Fontanigge za prevoz skupin do Muzeja. Upamo pa, da bomo lahko v bližnji prihodnosti s tem vozilom povezali območji Lere in Fontanigge in obiskovalce vozili od Uprave pa do Muzeja solinarstva.

Projekt CARS-OUT! Okoljsko prijazen obisk zavarovanih območij

Projekt CARS-OUT! je financiran s strani Finančnega mehanizma EGP 2009-2014. Evropski gospodarski prostor (EGP) tvorijo tudi Islandija,  Kneževina Lihtenštajn in Kraljevina Norveška, ki razpisujejo sredstva za sofinanciranje projektov tudi v Republiki Sloveniji.
Projekt CARS-OUT! je bil pripravljen in financiran v sklopu programskega področja Ohranjanje in oživljanje kulturne in naravne dediščine s ciljem »Kulturna in naravna dediščina za prihodnje generacije – varovana, ohranjena in dostopna javnosti« Programa Finančnega mehanizma EGP.

Partnerji: Podjetje SOLINE d.o.o., upravljavec Krajinskega parka Sečoveljske soline (KPSS; vodilni partner), Javni zavod Krajinski park Strunjan (KPS) in partner iz Norveške Narodni park Jotunheimen. 

Trajanje projekta: 1.1.2015 - 31.10.2016 

Projekt je v 95% deležu financiran s strani Finančnega mehanizma EGP in Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in kohezijsko politiko.

Vrednost projekta: 998.442,40 EUR

Deleži po partnerjih: 
  • SOLINE Pridelava soli d.o.o.-956.397,60 €
  • Javni zavod Krajinski park Strunjan -32.244,80 €
  • Jotunheimen National Park-9.800,00 €

 
Delež nepovratnih sredstev: 95% 

Višina lastne udeležbe (vsi partnerji skupaj): 49.941,12 EUR

 

Cilj projekta: 

Ohranjanje narave in kulturne dediščine v zavarovanih območjih narave prek zagotavljanja okolju in obiskovalcem prijaznega načina obiskovanja in ogleda 
Z izvedbo vseh v projektu začrtanih podpornih aktivnosti postaja KPSS prvi krajinski park v Sloveniji, v katerem vožnja motornih vozil (z izjemo intervencijskih in servisnih voženj) ni več dopustna. 

Sklopi CARS-OUT! projektnih aktivnosti, ki prispevajo k doseganju cilja projekta:

1.      Ozaveščanje javnosti o pomenu okoljsko prijaznega obiskovanja zavarovanih območij
2.      Izmenjava izkušenj, zbiranje in analiza podatkov o obisku in priprava usmeritev za okoljsko sprejemljivejše obiskovanje
3.      Vzpostavitev infrastrukture in nabava opreme za okoljsko sprejemljivo obiskovanje (le za KPSS in KPS)

Ključni rezultati projekta: 

-          Spletna stran (www.cars-out.com)
-          Izobraževalni film za promocijo projektnih območij in trajnostnega urejanja obiska in ogleda
-          Interaktivne vsebine za dvig okoljske zavesti obiskovalcev vseh treh parkov
-          Prikaz primerov dobrih praks okoljsko sprejemljivega obiskovanja zavarovanih območij
-          Študijske izmenjave (obisk norveškega partnerja v Sloveniji in slovenskih partnerjev na Norveškem z ogledom projektnih območij in ureditev za okoljsko prijazno obiskovanje)
-          Študija okoljsko sprejemljivega načrtovanja obiska za Krajinski park Strunjan
-          Spremljanje stanja obiskovanja v projektnih območjih in analiza vzorcev obiska
-          Vzpostavitev infrastrukture in nabava opreme za okoljsko sprejemljivo obiskovanje Krajinskih parkov Sečoveljske soline in Strunjan, in sicer:

a)      Ureditve in oprema v KPSS:

- vzpostavitev pešpoti od vhoda na Leri do upravne stavbe in centra za obiskovalce v skupni dolžini 1.100 m, od tega po lesenem mostovžu dolžine 494 m, prek obnovljenega kamnitega nasipa in treh lesenih mostov; v ta sklop sodi tudi obnovljena lesena hišica za sprejem obiskovalcev (recepcija).
- utrditev in zaščita zgornjega ustroja dostopne poti ob kanalu Lera za vožnjo obiskovalcev do term Lepa Vida z električnim vozilom v dolžini 856 m. 
- utrditev makadamske poti ob Dragonji za dostopanje do Muzeja solinarstva na Fontaniggeah v dolžini 2.200 m. Skupni strošek za ureditve poti in pripadajoče infrastrukture v KPSS, ki omogočajo okolju prijazen obisk parka, znaša 544.155 EUR +  DDV.
- nabava električnega vozila z dvema prikolicama za prevoz 54 potnikov v vrednosti 280.000 EUR + DDV. Kompozicijo sestavljajo vlečno vozilo in dva vagona za prevoz 56 potnikov. Napajanje je na električni pogon, tudi s pomočjo fotovoltaike.

b)  Ureditve in nabava opreme v KPS: 

- nabava 4 električnih in 4 navadnih koles (5.245 EUR + DDV) ter sofinanciranje nadstrešnice za hrambo in izposojanje koles.KPSS © 2006 - 2011, Vse pravice pridržane!   |  Spletni piškotki Izdelava spletnih strani: Editor Studios