O parku

Spoznavati, dojemati Sečoveljske soline

Obiskovanje

Doživljati Sečoveljske soline

Zgodovina

Preteklost Sečoveljskih solin

Upravljanje

Razumeti odgovornost do KPSS

Galerija

Videti Sečoveljske soline

Kontakt

Kontaktni podatki KPSS

Seznam opazovanih vrst ptic v septembru 2013

V okviru rednega tedenskega monitoringa ptic na območju KPSS, je bilo v mesecu avgustu 2013 opazovanih 47 vrst ptic. Skupaj je bilo zabeleženih 4024 osebkov. Med zanimivejšimi opazovanji je opazovanje manjše skupine beločelih deževnikov.

VRSTE ŠT. OSEBKOV ŠT.OPAZOVANJ
Labod grbec (Cygnus olor) 7 4
Mlakarica (Anas platyrhynchos) 183 6
Kreheljc (Anas crecca) 3 1
Fazan (Phasianus colchicus) 1 1
Čopasti ponirek (Podiceps cristatus) 1 1
Kormoran (Phalacrocorax carbo) 5 2
Vranjek (Phalacrocorax aristotelis) 628 1
Siva čaplja (Ardea cinerea) 9 4
Velika bela čaplja (Ardea alba) 4 3
Mala bela čaplja (Egretta garzetta) 230 15
Rjavi lunj (Circus aeruginosus) 1 1
Beločeli deževnik (Charadrius alexandrinus) 12 3
Polojnik (Himantopus himantopus) 6 2
Mali martinec (Actitis hypoleucos) 11 7
Črni martinec (Tringa erythropus) 3 3
Zelenonogi martinec (Tringa nebularia) 85 14
Močvirski martinec (Tringa glareola) 9 4
Progastorepi kljunač (Limosa lapponica) 1 1
Mali prodnik (Calidris minuta) 11 2
Spremenljivi prodnik (Calidris alpina) 6 3
Srpokljuni prodnik (Calidris ferruginea) 7 3
Togotnik (Philomachus pugnax) 24 4
Rečni galeb (Chroicocephalus ridibundus) 287 5
Črnoglavi galeb (Ichthyaetus melanocephalus) 681 3
Rumenonogi galeb (Larus michahellis) 315 4
Grivar (Columba palumbus) 1 1
Vodomec (Alcedo atthis) 10 6
Čebelar (Merops apiaster) 4 1
Šoja (Garrulus glandarius) 7 5
Sraka (Pica pica) 14 2
Siva vrana (Corvus cornix) 4 2
Breguljka (Riparia riparia) 50 1
Kmečka lastovka (Hirundo rustica) 500 2
Mestna lastovka (Delichon urbicum) 800 2
Plavček (Cyanistes caeruleus) 4 3
Bičja trstnica (Acrocephalus schoenobaenus) 3 1
Modra taščica (Luscinia svecica) 1 1
Pogorelček (Phoenicurus phoenicurus) 3 2
Repaljščica (Saxicola rubetra) 7 2
Kupčar (Oenanthe oenanthe) 1 1
Kos (Turdus merula) 2 2
Bela pastirica (Motacilla alba) 28 4
Drevesna cipa (Anthus trivialis) 12 5
Veliki strnad (Emberiza calandra) 4 2
Lišček (Carduelis carduelis) 12 1
Domači vrabec (Passer domesticus) 26 3
Poljski vrabec (Passer montanus) 1 1KPSS © 2006 - 2011, Vse pravice pridržane!   |  Spletni piškotki Izdelava spletnih strani: Editor Studios