O parku

Spoznavati, dojemati Sečoveljske soline

Obiskovanje

Doživljati Sečoveljske soline

Zgodovina

Preteklost Sečoveljskih solin

Upravljanje

Razumeti odgovornost do KPSS

Galerija

Videti Sečoveljske soline

Kontakt

Kontaktni podatki KPSS

Seznam opazovanih vrst ptic v marcu 2013

V okviru rednega tedenskega monitoringa ptic na območju KPSS, je bilo v mesecu marcu 2013 opazovanih 70 vrst ptic. Skupaj je bilo zabeleženih 10458 osebkov.

Med zanimivejšimi opazovanji je vsekakor tretje opazovanje kratkoprstega škrjančka Calandrella brachydactila. 25.3.2013 je bil 1 osebek opazovan na nasipu ob Dragonji na Fontaniggeah. Drugo opazovanje rjaste kozarke Tadorna ferruginea. 23.3.2013 sta dve leteli čez kanal Pichetto, medtem ko jih je preganjal rumenonogi galeb. Gre za drugo tovrstno opazovanje v Sečoveljskih solinah v zadnjih 50-tih letih. Prvič je bila opazovana 1.4.2011


VRSTE ŠT. OSEBKOV ŠT. OPAZOVANJ
Beločela gos (Anser albifrons) 250 1
Labod grbec (Cygnus olor) 22 6
Rjasta kozarka (Tadorna ferruginea) 2 1
Duplinska kozarka (Tadorna tadorna) 122 8
Žvižgavka (Anas penelope) 29 2
Mlakarica (Anas platyrhynchos) 318 19
Raca žličarica (Anas clypeata) 114 8
Dolgorepa raca (Anas acuta) 5 1
Reglja (Anas querquedula) 106 3
Kreheljc (Anas crecca) 64 5
Zvonec (Bucephala clangula) 1 1
Srednji žagar (Mergus serrator) 4 1
Fazan (Phasianus colchicus) 2 1
Zlatouhi ponirek (Podiceps auritus) 2 1
Čopasti ponirek (Podiceps cristatus) 10 2
Črnovrati ponirek (Podiceps nigricollis) 6 1
Kormoran (Phalacrocorax carbo) 37 5
Vranjek (Phalacrocorax aristotelis) 96 2
Siva čaplja (Ardea cinerea) 14 5
Velika bela čaplja (Ardea alba) 29 8
Mala bela čaplja (Egretta garzetta) 13 4
Rjavi lunj (Circus aeruginosus) 4 4
Skobec (Accipiter nisus) 1 1
Liska (Fulica atra) 69 3
Žerjav (Grus grus) 121 3
Beločeli deževnik (Charadrius alexandrinus) 67 5
Komatni deževnik (Charadrius hiaticula) 15 4
Polojnik (Himantopus himantopus) 33 6
Sabljarka (Recurvirostra avosetta) 80 2
Pikasti martinec (Tringa ochropus) 17 4
Črni martinec (Tringa erythropus) 10 2
Zelenonogi martinec (Tringa nebularia) 3 1
Jezerski martinec (Tringa stagnatilis) 12 3
Veliki škurh (Numenius arquata) 1 1
Mali prodnik (Calidris minuta) 2 1
Spremenljivi prodnik (Calidris alpina) 67 3
Togotnik (Philomachus pugnax) 18 2
Rečni galeb (Chroicocephalus ridibundus) 315 10
Rumenonogi galeb (Larus michahellis) 944 15
Planinski hudournik (Apus melba) 5 1
Črni hudournik (Apus apus) 3 1
Vodomec (Alcedo atthis) 1 2
Smrdokavra (Upupa epops) 1 1
Postovka (Falco tinnunculus) 1 1
Šoja (Garrulus glandarius) 7 2
Siva vrana (Corvus cornix) 7 2
Kratkoprsti škrjanec (Calandrella brachydactyla) 1 1
Poljski škrjanec (Alauda arvensis) 1 1
Breguljka (Riparia riparia) 1 1
Kmečka lastovka (Hirundo rustica) 1058 4
Mestna lastovka (Delichon urbicum) 113 5
Velika sinica (Parus major) 2 2
Plavček (Cyanistes caeruleus) 3 2
Vrbji kovaček (Phylloscopus collybita) 8 4
Taščica (Erithacus rubecula) 15 5
Šmarnica (Phoenicurus ochruros) 77 6
Prosnik (Saxicola torquatus) 11 2
Kupčar (Oenanthe oenanthe) 8 4
Kos (Turdus merula) 4 3
Cikovt (Turdus philomelos) 3 1
Škorec (Sturnus vulgaris) 10 3
Rumena pastirica (Motacilla flava) 1026 6
Bela pastirica (Motacilla alba) 4250 10
Mala cipa (Anthus pratensis) 602 3
Vriskarica (Anthus spinoletta) 150 4
Trstni strnad (Emberiza schoeniclus) 34 2
Veliki strnad (Emberiza calandra) 1 1
Ščinkavec (Fringilla coelebs) 10 1
Repnik (Carduelis cannabina) 3 1
Domači vrabec (Passer domesticus) 26 3KPSS © 2006 - 2011, Vse pravice pridržane!   |  Spletni piškotki Izdelava spletnih strani: Editor Studios