O parku

Spoznavati, dojemati Sečoveljske soline

Obiskovanje

Doživljati Sečoveljske soline

Zgodovina

Preteklost Sečoveljskih solin

Upravljanje

Razumeti odgovornost do KPSS

Galerija

Videti Sečoveljske soline

Kontakt

Kontaktni podatki KPSS

Seznam opazovanih vrst ptic v maju 2013

V okviru rednega tedenskega monitoringa ptic na območju KPSS, je bilo v mesecu maju 2013 opazovanih 64 vrst ptic. Skupaj je bilo zabeleženih 3242 osebkov.

Med zanimivejšimi opazovanji je opazovanje pojočega samca taščične penice Sylvia cantillans na Stojbah.


VRSTE ŠT. OSEBKOV ŠT. OPAZOVANJ
Labod grbec (Cygnus olor) 10 5
Duplinska kozarka (Tadorna tadorna) 234 9
Mlakarica (Anas platyrhynchos) 126 9
Raca žličarica (Anas clypeata) 1 1
Fazan (Phasianus colchicus) 3 2
Kormoran (Phalacrocorax carbo) 3 2
Vranjek (Phalacrocorax aristotelis) 160 3
Siva čaplja (Ardea cinerea) 4 1
Mala bela čaplja (Egretta garzetta) 20 7
Čopasta čaplja (Ardeola ralloides) 3 1
Liska (Fulica atra) 1 1
Beločeli deževnik (Charadrius alexandrinus) 70 31
Mali deževnik (Charadrius dubius) 2 1
Školjkarica (Haematopus ostralegus) 1
Polojnik (Himantopus himantopus) 174 55
Sabljarka (Recurvirostra avosetta) 48 10
Mali martinec (Actitis hypoleucos) 3 2
Zelenonogi martinec (Tringa nebularia) 13 2
Močvirski martinec (Tringa glareola) 115 5
Veliki škurh (Numenius arquata) 2 2
Mali prodnik (Calidris minuta) 3 1
Spremenljivi prodnik (Calidris alpina) 2 1
Togotnik (Philomachus pugnax) 50 2
Rečni galeb (Chroicocephalus ridibundus) 137 4
Črnoglavi galeb (Ichthyaetus melanocephalus) 75 2
Rumenonogi galeb (Larus michahellis) 102 11
Mala čigra (Sternula albifrons) 64 8
Beloperuta čigra (Chlidonias leucopterus) 3 1
Navadna čigra (Sterna hirundo) 86 5
Kričava čigra (Thalasseus sandvicensis) 8 2
Grivar (Columba palumbus) 1 1
Divja grlica (Streptopelia turtur) 16 4
Turška grlica (Streptopelia decaocto) 8 2
Črni hudournik (Apus apus) 804 4
Vijeglavka (Jynx torquilla) 1 1
Rjavi srakoper (Lanius collurio) 8 4
Kobilar (Oriolus oriolus) 8 5
Šoja (Garrulus glandarius) 2 1
Sraka (Pica pica) 12 2
Kavka (Corvus monedula) 2 1
Siva vrana (Corvus cornix) 4 1
Breguljka (Riparia riparia) 11 2
Kmečka lastovka (Hirundo rustica) 216 5
Mestna lastovka (Delichon urbicum) 446 25
Velika sinica (Parus major) 2 1
Svilnica (Cettia cetti) 2 1
Kratkoperuti vrtnik (Hippolais polyglotta) 8 5
Bičja trstnica (Acrocephalus schoenobaenus) 5 3
Srpična trstnica (Acrocephalus scirpaceus) 8 4
Močvirska trstnica (Acrocephalus palustris) 7 3
Rakar (Acrocephalus arundinaceus) 1 1
Črnoglavka (Sylvia atricapilla) 28 10
Taščična penica (Sylvia cantillans) 1 1
Mali slavec (Luscinia megarhynchos) 20 10
Repaljščica (Saxicola rubetra) 30 2
Kupčar (Oenanthe oenanthe) 1 1
Kos (Turdus merula) 13 6
Škorec (Sturnus vulgaris) 6 1
Rumena pastirica (Motacilla flava) 24 3
Bela pastirica (Motacilla alba) 2 1
Rjava cipa (Anthus campestris) 1 1
Veliki strnad (Emberiza calandra) 2 2
Grilček (Serinus serinus) 6 2
Domači vrabec (Passer domesticus) 14 5KPSS © 2006 - 2011, Vse pravice pridržane!   |  Spletni piškotki Izdelava spletnih strani: Editor Studios