O parku

Spoznavati, dojemati Sečoveljske soline

Obiskovanje

Doživljati Sečoveljske soline

Zgodovina

Preteklost Sečoveljskih solin

Upravljanje

Razumeti odgovornost do KPSS

Galerija

Videti Sečoveljske soline

Kontakt

Kontaktni podatki KPSS

Seznam opazovanih vrst ptic v aprilu 2013

V okviru rednega tedenskega monitoringa ptic na območju KPSS, je bilo v mesecu aprilu 2013 opazovanih 97 vrst ptic. Skupaj je bilo zabeleženih 13739 osebkov.

Med zanimivejšimi opazovanji je vsekakor prvo opazovanje močvirske uharice Asio flammeus po več kot sto letih, opazovanje citronaste pastirice Motacilla citreola, sredozemskega kupčarja Oenanthe hispanica ter ponovno opazovanje  rjaste kozarke Tadorna ferruginea

VRSTE ŠT. OSEBKOV ŠT. OPAZOVANJ
Labod grbec (Cygnus olor) 23 6
Rjasta kozarka (Tadorna ferruginea) 1 1
Duplinska kozarka (Tadorna tadorna) 41 7
Konopnica (Anas strepera) 17 2
Žvižgavka (Anas penelope) 10 1
Mlakarica (Anas platyrhynchos) 92 14
Raca žličarica (Anas clypeata) 163 3
Dolgorepa raca (Anas acuta) 39 2
Reglja (Anas querquedula) 204 4
Kreheljc (Anas crecca) 193 2
Tatarska žvižgavka (Netta rufina) 1 1
Sivka (Aythya ferina) 10 1
Beloliska (Melanitta fusca) 1 1
Srednji žagar (Mergus serrator) 3 1
Polarni slapnik (Gavia arctica) 1 1
Čopasti ponirek (Podiceps cristatus) 14 3
Črnovrati ponirek (Podiceps nigricollis) 6 2
Kormoran (Phalacrocorax carbo) 95 6
Vranjek (Phalacrocorax aristotelis) 166 6
Siva čaplja (Ardea cinerea) 7 4
Rjava čaplja (Ardea purpurea) 3 3
Velika bela čaplja (Ardea alba) 29 6
Mala bela čaplja (Egretta garzetta) 46 9
Čopasta čaplja (Ardeola ralloides) 3 2
Ribji orel (Pandion haliaetus) 1 1
Rjavi lunj (Circus aeruginosus) 4 1
Skobec (Accipiter nisus) 1 1
Kanja (Buteo buteo) 8 2
Zelenonoga tukalica (Gallinula chloropus) 1 1
Liska (Fulica atra) 2 1
Beločeli deževnik (Charadrius alexandrinus) 69 19
Komatni deževnik (Charadrius hiaticula) 3 1
Mali deževnik (Charadrius dubius) 15 4
Polojnik (Himantopus himantopus) 348 17
Sabljarka (Recurvirostra avosetta) 77 6
Mali martinec (Actitis hypoleucos) 7 5
Pikasti martinec (Tringa ochropus) 9 4
Črni martinec (Tringa erythropus) 2 2
Zelenonogi martinec (Tringa nebularia) 107 6
Jezerski martinec (Tringa stagnatilis) 1 1
Močvirski martinec (Tringa glareola) 320 10
Rdečenogi martinec (Tringa totanus) 3 3
Mali škurh (Numenius phaeopus) 17 4
Veliki škurh (Numenius arquata) 1 1
Veliki prodnik (Calidris canutus) 1 1
Mali prodnik (Calidris minuta) 60 2
Temminckov prodnik (Calidris temminckii) 1 1
Spremenljivi prodnik (Calidris alpina) 217 2
Srpokljuni prodnik (Calidris ferruginea) 4 1
Togotnik (Philomachus pugnax) 156 5
Rečni galeb (Chroicocephalus ridibundus) 180 4
Rumenonogi galeb (Larus michahellis) 748 15
Mala čigra (Sternula albifrons) 2 2
Navadna čigra (Sterna hirundo) 33 6
Divja grlica (Streptopelia turtur) 1 1
Močvirska uharica (Asio flammeus) 1 1
Črni hudournik (Apus apus) 304 2
Vodomec (Alcedo atthis) 1 1
Smrdokavra (Upupa epops) 1 1
Vijeglavka (Jynx torquilla) 3 3
Črna žolna (Dryocopus martius) 1 1
Zelena žolna (Picus viridis) 1 1
Postovka (Falco tinnunculus) 1 1
Rjavi srakoper (Lanius collurio) 3 2
Šoja (Garrulus glandarius) 1 1
Poljski škrjanec (Alauda arvensis) 2 1
Breguljka (Riparia riparia) 40 2
Kmečka lastovka (Hirundo rustica) 7100 11
Rdeča lastovka (Cecropis daurica) 1 1
Mestna lastovka (Delichon urbicum) 960 6
Dolgorepka (Aegithalos caudatus) 2 1
Svilnica (Cettia cetti) 1 1
Severni kovaček (Phylloscopus trochilus) 22 3
Vrbji kovaček (Phylloscopus collybita) 155 7
Bičja trstnica (Acrocephalus schoenobaenus) 1 1
Brškinka (Cisticola juncidis) 1 1
Črnoglavka (Sylvia atricapilla) 28 5
Rjava penica (Sylvia communis) 3 3
Mlinarček (Sylvia curruca) 2 2
Mali slavec (Luscinia megarhynchos) 6 4
Črnoglavi muhar (Ficedula hypoleuca) 24 3
Pogorelček (Phoenicurus phoenicurus) 2 2
Šmarnica (Phoenicurus ochruros) 6 4
Repaljščica (Saxicola rubetra) 20 1
Prosnik (Saxicola torquatus) 11 2
Kupčar (Oenanthe oenanthe) 7 3
Španski kupčar (Oenanthe hispanica) 1 1
Škorec (Sturnus vulgaris) 10 5
Rumena pastirica (Motacilla flava) 703 12
Citronasta pastirica (Motacilla citreola) 1 1
Bela pastirica (Motacilla alba) 564 7
Mala cipa (Anthus pratensis) 125 3
Vriskarica (Anthus spinoletta) 40 2
Veliki strnad (Emberiza calandra) 5 3
Ščinkavec (Fringilla coelebs) 1 1
Grilček (Serinus serinus) 1 1
Domači vrabec (Passer domesticus) 10 2KPSS © 2006 - 2011, Vse pravice pridržane!   |  Spletni piškotki Izdelava spletnih strani: Editor Studios