O parku

Spoznavati, dojemati Sečoveljske soline

Obiskovanje

Doživljati Sečoveljske soline

Zgodovina

Preteklost Sečoveljskih solin

Upravljanje

Razumeti odgovornost do KPSS

Galerija

Videti Sečoveljske soline

Kontakt

Kontaktni podatki KPSS

Poročilo naravovarstvenega monitoringa KPSS za leto 2012

V letu 2012 je bilo zavedenih 3297 popisov oz. opazovanj. Do konca leta 2012 smo v bazo vnesli skupaj 23.981 vnosov. Skupaj je bilo opravljenih 3592 ur monitoringa, od tega je bilo 188 ur porabljenih za vzorčevanje voda, 501 ur za monitoring habitatov, 457 za analize in laboratorijske raziskave, 1819 ur za monitoring ptic, 321 ur je bilo opravljenih s plovilom.

POVZETEK

Od leta 1878 pa do konca leta 2012 je bilo opaženih skupno 297 vrst ptic.

V letu 2012 je bilo opaženih 174 vrst ptic, od tega jih je bilo na Fontaniggeah zabeleženih kar 163 vrst, na območju Lere pa 90 vrst ptic.

V januarju 2012 je prezimovalo 61 vrst, v decembru 2012 pa 46 vrst. Skupaj je bilo v letu 2012 na prezimovanju registriranih 68 različnih vrst, 22 vrst je od skupaj 68-tih vrst prezimovalo samo v januarju, medtem ko je 7 vrst od skupaj 68-tih prezimovalo samo v decembru.

Prvič je v Sloveniji prezimoval komatni deževnik Charadrius hiaticula. 26.1.2012 je bil opažen na območju Colombera skupaj z beločelimi deževniki Charadrius alexandrinus.

V letu 2012 je bila največkrat opazovana vrsta mlakarica Anas platyrhynchos s 199 zapisi, sledita mu rumenonogi galeb Larus michahellis s 166 zapisi ter mala bela čaplja Egretta garzetta s 162 zapisi.

Najštevilčnejša vrsta v letu 2012 je ponovno rumenonogi galeb Larus michahellis z 47.632 registriranimi osebki, sledita mu mlakarica Anas platyrhynchos z 11.636 registriranimi osebki ter rečni galeb Chroicocephalus ridibundus s 7836 osebki.

V letu 2012 je bila opažena 1 nova vrsta za območje Sečoveljskih solin – pivka Picus canus.
Opazovanji malega krivokljuna Loxia curvorostra in črnega laboda Cygnus atratus sta drugo registrirano opazovanje v KPSS.

Redke vrste, ki so se na območju KPPS pojavile v letu 2012: kamenjar Arenaria interpres, ploskokljunec Limicola falcinellus (tretje opazovanje), tatarska žvižgavka Netta rufina (tretje opazovanje), zalivski galeb Croicocephalus genei (peto opazovanje).

Zanimive vrste, ki so se poleg zgoraj že omenjenih novih in redkih vrst na območju KPPS pojavile v letu 2012: planinski orel Aquila chrysaetos, plamenec Phoenicopterus roseus ter rumeni strnad Emberiza citrinella.

Na območju Krajinskega parka Sečoveljske soline je bilo v letu 2012 evidentiranih 34 vrst gnezdilcev.

Od vseh gnezdilcev je 10 nacionalno pomembnih vrst. To so vrste, ki imajo na območju Krajinskega parka Sečoveljske soline (KPSS) 10 % ali več celotne nacionalne populacije, in sicer: duplinska kozarka Tadorna tadorna, polojnik Himantopus himantopus, sabljarka Recurvirostra avosetta, beločeli deževnik Charadrius alexandrinus, rdečenogi martinec Tringa totanus, rumenonogi galeb Larus michahellis, mala čigra Sternula albifrons, navadna čigra Sterna hirundo, brškinka Cisticola juncidis in svilnica Cettia cetti.

V letu 2012 na območju KPSS rdečenogi martinec Tringa totanus ni gnezdil, prav tako nismo zabeležili gnezditve brškinke Cisticola juncidis, čeravno je bilv času opazovan pojoči samec. Jadranska populacija je zaradi izredno nizkih temperatur v februarju utrpela precejšnjo škodo in je ponekod povsem izginila.

V letu 2012 je bilo najdenih 478 gnezd. Največ je bilo legel mestne lastovke Delichon urbicum (78), male čigre Sternula albifrons (72), navadne čigre Sterna hirundo (62), polojnika Himantopus himantopus (54) ter beločelega deževnika Charadrius alexandrinus (52).

Najzgodnješa gnezdilca sta bila rumenonogi galeb Larus michahellis (12.1.2012) ter beločeli deževnik Charadrius alexandrinus (22.3.2012).

V letu 2012 se je solinskim gnezdilcem pridružil nov gnezdilec - labod grbec Cygnus olor. Par je, sicer neuspešno, gnezdil ob izlivu reke Dragonje.

V letu 2012 je bilo v času spomladanskega in jesenskega preleta evidentiranih 149 različnih vrst. Spomladanski prelet na območju Sečoveljskih solin poteka večinoma med marcem in majem. V tem času je bilo zabeleženo skupaj 119 vrst. V času jesenskega preleta, ki poteka od avgusta do oktobra pa 109 vrst. 40 vrst se je na preletu pojavilo samo spomladi, 30 vrst pa samo v jesenskem času preleta.
KPSS © 2006 - 2011, Vse pravice pridržane!   |  Spletni piškotki Izdelava spletnih strani: Editor Studios