O parku

Spoznavati, dojemati Sečoveljske soline

Obiskovanje

Doživljati Sečoveljske soline

Zgodovina

Preteklost Sečoveljskih solin

Upravljanje

Razumeti odgovornost do KPSS

Galerija

Videti Sečoveljske soline

Kontakt

Kontaktni podatki KPSS

Druga mrežijada v KPSS

V nedeljo 21.8.2016 se je na Stojbah (Fontanigge) končala druga Mrežijada, kot smo z delovnim naslovom poimenovali strokovno srečanje obročkovalcev iz vse Slovenije.

V dneh od petka 19.8.2016 do nedelje 21.8.2016 je v okviru rednega dela KPSS na obročkovalski postaji potekalo izvajanje biološkega monitoringa (spremljanje stanja in številčnosti ptic), ki se ga je udeležilo 31 ljubiteljev ptic iz vse Slovenije, med njimi tudi najmlajši. 7 obročkovalcev - sodelavcev PMS je ujelo 958 ptic, 46 različnih vrst, med njimi tudi srpično trstnico iz Španije.

Seznam ulovljenih vrst
Vrsta DF TT TM IB RT MG JB SKUPAJ
Mokož (Rallus aquaticus) 1 1 1 3
Komatni deževnik (Charadrius hiaticula) 2 1 3
Močvirski martinec (Tringa glareola) 1 1
Mali martinec (Actitis hypoleucos) 2 6 1 9
Zelenonogi martinec (Tringa nebularia) 1 1
Rdečenogi martinec (Tringa totanus) 1 1
Spremenljivi prodnik (Calidris alpina) 1 1 2
Veliki skovik (Otus scops) 4 8 2 7 21
Podhujka (Caprimulgus europaeus) 5 1 1 1 2 10
Vodomec (Alcedo atthis) 1 1 1 1 4
Vijeglavka (Jynx torquilla) 1 2 1 1 1 1 7
Veliki detel (Dendrocopos major) 1 1
Plavček (Cyanistes caeruleus) 2 2 4
Velika sinica (Parus major) 2 1 3
Severni kovaček (Phylloscopus trochilus) 1 3 1 1 1 1 1 9
Bičja trstnica (Acrocephalus schoenobaenus) 37 30 5 1 11 9 40 133
Močvirska trstnica (Acrocephalus palustris) 2 2
Srpična trstnica (Acrocephalus scirpaceus) 58 87 31 8 132 72 125 513
Rakar (Acrocephalus arundinaceus) 3 6 2 1 1 1 9 23
Kobiličar (Locustella naevia) 3 2 4 9
Brškinka (Cisticola juncidis) 1 1 1 3
Črnoglavka (Sylvia atricapilla) 1 2 4 7
Vrtna penica (Sylvia borin) 4 6 18 4 5 2 10 49
Rjava penica (Sylvia communis) 1 1 1 3
Pisana penica (Sylvia nisoria) 1 1
Mali slavec (Luscinia megarhynchos) 1 2 1 10 2 16
Modra taščica (Luscinia svecica) 5 5 1 1 2 14
Črnoglavi muhar (Ficedula hypoleuca) 1 1 1 2 5
Repaljščica (Saxicola rubetra) 5 2 1 1 3 12
Kupčar (Oenanthe oenanthe) 1 1
Kos (Turdus merula) 1 1
Bela pastirica (Motacilla alba) 3 1 4
Rumena pastirica (Motacilla flava) 1 1
Veliki strnad (Emberiza calandra) 1 5 1 3 10
Dlesk (Coccothraustes coccothraustes) 1 1
Poljski vrabec (Passer montanus) 1 1
Domači vrabec (Passer domesticus) 29 1 1 31
Kmečka lastovka (Hirundo rustica) 1 1 1 2 5
Grmovščica (Phylloscopus sibilatrix) 1 1 1 1 1 5
Kratkoperuti vrtnik (Hipploais polyglota) 1 1 2
Rumeni vrtnik (Hippolais icterina) 1 1 2
Čebelar (Merops apiaster) 1 1 1 1 4
Prepelica (coturnix coturnix) 1 2 3 1 1 8
Lišček (Carduelis carduelis) 3 7 3 13
Grilček (Serinus serinus) 1 1
Rjavi srakoper (Lanius collurio) 1 1 2
SKUPAJ 136 204 97 28 184 93 216 958
SKUPAJ 46 VRST

Obročkovalci: Dare Fekonja (DF), Tomi Trilar (TT), Tomaž Mihelič (TM), Igor Brajnik (IB), Rudi Tekavčič (RT), Marjan Gobec (MG), Jože Bricelj (JB)KPSS © 2006 - 2011, Vse pravice pridržane!   |  Spletni piškotki Izdelava spletnih strani: Editor Studios