O parku

Spoznavati, dojemati Sečoveljske soline

Obiskovanje

Doživljati Sečoveljske soline

Zgodovina

Preteklost Sečoveljskih solin

Upravljanje

Razumeti odgovornost do KPSS

Galerija

Videti Sečoveljske soline

Kontakt

Kontaktni podatki KPSS

PROJEKT LIFE MANSALT – Človek in narava v Sečoveljskih solinah

V Krajinskem parku Sečoveljske soline od oktobra 2010 izvajamo projekt LIFE MANSALT – Človek in narava v Sečoveljskih solinah. Glavni cilj projekta je ohraniti biotsko raznovrstnost na solinah.
"Projektna sredstva zagotavljata LIFE finančni instrument Evropske skupnosti in Vlada Republike Slovenije"

Beri več

Zrno na zrno pogača, kamen na kamen palača!

KPSS je območje s poudarjenim kakovostnim in dolgotrajnim prepletom človeka z naravo, ki ima veliko ekološko, biotsko in krajinsko vrednost. KPSS je torej krajinski park, hkrati pa tudi del območja Natura 2000, ki povezuje območja ohranjanja narave v EU in so bila oblikovana, da bi zagotavljala preživetje najbolj dragocenim evropskim živalskim in rastlinskim vrstam in habitatom.

Soline je pomagal sooblikovati človek in človek jih zato mora tudi vzdrževati. Obnova nasipov v okviru projekta LIFE je namenjena zagotavljanju nadzora nad vodnim režimom, ki je bistven za živi svet solin. Ob tem je treba dela izvajati na tradicionalen način, ki ohranja tudi krajinske posebnosti območja. Zaposleni v solinah so v okviru projekta LIFE očistili in uredili deponijo na robu parka in tam klešejo kamen, ki bo vgrajen v starodavne zidove ob kanalih.  KPSS © 2006 - 2011, Vse pravice pridržane!   |  Spletni piškotki Izdelava spletnih strani: Editor Studios