O parku

Spoznavati, dojemati Sečoveljske soline

Obiskovanje

Doživljati Sečoveljske soline

Zgodovina

Preteklost Sečoveljskih solin

Upravljanje

Razumeti odgovornost do KPSS

Galerija

Videti Sečoveljske soline

Kontakt

Kontaktni podatki KPSS

PROJEKT LIFE MANSALT – Človek in narava v Sečoveljskih solinah

V Krajinskem parku Sečoveljske soline od oktobra 2010 izvajamo projekt LIFE MANSALT – Človek in narava v Sečoveljskih solinah. Glavni cilj projekta je ohraniti biotsko raznovrstnost na solinah.
"Projektna sredstva zagotavljata LIFE finančni instrument Evropske skupnosti in Vlada Republike Slovenije"

Beri več

Zagotavljanje ugodnega ohranitvenega stanja ciljnih habitatov v KPSS

V okviru izvajanje projekta LIFE MANSALT so določeni tudi ciljni habitatni tipi, katerim z akcijami v okviru projekta posvečamo posebno pozornost.

Ti habitatni tipi so: 
  • Izlivi rek, estuariji (Nat. 2000 code 1130)
  • Muljasti in peščeni poloji, kopni ob oseki (Nat. 2000 code 1140)
  • Pionirski sestoji vrst rodu Salicornia in drugih enoletnic na mulju in pesku (Nat. 2000 code 1310)
  • Sestoji metličja Spartinion maritimae (Nat. 2000 code 1320)
  • Sredozemska slana travišča Juncetalia maritimi (Nat. 2000 code 1410)
  • Sredozemska slanoljubna grmičevja Sarcocornetea fruticosi (Nat. 2000 code 1420).
Skupni dejavnik,  ki bistveno vpliva na ugodno ohranitveno stanje teh habitatov, je voda; rast in uspevanje značilnih slanoljubnih rastlin, med katerimi sta npr. osočnik in grmičasta členjača v največji meri odvisna od pogostnosti prelivanja s slano vodo, trajanjem in globino poplav, pa tudi od podlage in padavin.

Tako npr. padavine razredčijo močno slano podlago na rastiščih halofitov, ki zato v manj ekstremnih razmerah še bolje uspevajo (kaljivost halofitov je v sladki vodi večja). 
Rezultati spremljanja stanja omenjenih habitatnih tipov v preteklih letih so pokazali, da se je delež stalno poplavljenih površin na solinah povečal. Delno je bila to posledica porušenega sistema nasipov, zaradi katerega ni bil možen nadzor nad vodnim režimom v solinah. V sklopu akcij projekta LIFE MANSALT pa je velik del nasipov zdaj že obnovljen, kar omogoča nadzorovano prelivanje in usmerjanje voda prek solnih polj. V okviru projekta LIFE je bil izdelan podrobnejši načrt za upravljanje z vodami in habitati, ki med drugim predvideva tudi določitev območij, v katerih je prelivanje morske vode omejeno, poleg tega pa so predvidene tudi akcije tehničnih ureditev za nastanek »okopnitev«. Rezultati teh aktivnosti so že vidni; v letu 2014 se je bistveno povečal obseg območij, ki jih preraščajo slanoljubne rastline in so sestavni del ciljni habitatov, ki jih ohranjamo v solinah.KPSS © 2006 - 2011, Vse pravice pridržane!   |  Spletni piškotki Izdelava spletnih strani: Editor Studios