O parku

Spoznavati, dojemati Sečoveljske soline

Obiskovanje

Doživljati Sečoveljske soline

Zgodovina

Preteklost Sečoveljskih solin

Upravljanje

Razumeti odgovornost do KPSS

Galerija

Videti Sečoveljske soline

Kontakt

Kontaktni podatki KPSS

PROJEKT LIFE MANSALT – Človek in narava v Sečoveljskih solinah

V Krajinskem parku Sečoveljske soline od oktobra 2010 izvajamo projekt LIFE MANSALT – Človek in narava v Sečoveljskih solinah. Glavni cilj projekta je ohraniti biotsko raznovrstnost na solinah.
"Projektna sredstva zagotavljata LIFE finančni instrument Evropske skupnosti in Vlada Republike Slovenije"

Beri več

Stanje združbe metličja v Jernejevem kanalu nekoliko slabše

Metličje (Spartinion maritimae) je združba slanoljubih rastlin, ki jo pri nas najdemo le na posameznih mestih ob morskem obrežju in je zato močno ogrožena združba in zato uvrščena na dodatek Habitatne direktive EU. Ohranitev te združbe zahteva posebno varstveno pozornost in je obveza za države članice EU.

Ob začetku izvajanja projekta LIFE MANSALT je bilo metličje  v Jernejevem kanalu v KPSS podrobno popisano. Letošnji kontrolni popis je pokazal, da bistvenih negativnih sprememb v razširjenosti združbe sicer ni opaziti, so pa posamezni odseki, kjer uspeva metličje, nekoliko zmanjšani.

Občina Piran še vedno ni uspela zagotoviti sredstev za ureditev privezov za plovila na desni brežini tega kanala, kar se kaže v neurejenem stanju privezov in plovil, morda pa je tudi eden ključnih vzrokov za opažene trende pri metličju. V okviru projekta LIFE MANSALT, smo zato sami pričeli z obnovo nasprotne brežine. Po začetnih in pripravljalnih delih, med drugim tudi zavarovanju pred vdorom vode iz južne strani, so že začasno sanirani najbolj kritično poškodovani odseki. Občina Piran pa je v letošnjem letu pričela z izvajanjem poostrenega nadzora nad kršitvami prometnega režima v tem kanalu.KPSS © 2006 - 2011, Vse pravice pridržane!   |  Spletni piškotki Izdelava spletnih strani: Editor Studios