O parku

Spoznavati, dojemati Sečoveljske soline

Obiskovanje

Doživljati Sečoveljske soline

Zgodovina

Preteklost Sečoveljskih solin

Upravljanje

Razumeti odgovornost do KPSS

Galerija

Videti Sečoveljske soline

Kontakt

Kontaktni podatki KPSS

PROJEKT LIFE MANSALT – Človek in narava v Sečoveljskih solinah

V Krajinskem parku Sečoveljske soline od oktobra 2010 izvajamo projekt LIFE MANSALT – Človek in narava v Sečoveljskih solinah. Glavni cilj projekta je ohraniti biotsko raznovrstnost na solinah.
"Projektna sredstva zagotavljata LIFE finančni instrument Evropske skupnosti in Vlada Republike Slovenije"

Beri več

Spoznajte LIFE projekte v Sloveniji

V Sloveniji trenutno poteka 9 projektov LIFE+, od tega 7 projektov iz sklopa narava in biotska pestrost, 2 projekta pa se posvečata okoljskemu informiranju in komuniciranju.

LIFE+ je finančni mehanizem Evropske skupnosti, ki pa ni namenjen le ohranitvi biotske pestrosti, temveč je vsebinsko in tehnično razdeljen na tri sklope (http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm) :

1. Narava in biotska raznovrstnost,
2. Implementacija okoljske politike in izboljšanje vodenja,
3. Okoljsko informiranje in komuniciranje.

Na spodnjih povezavah in v pripeti datoteki si lahko preberete več o potekajočih projektih:
AQUAVIVA - Živa voda – od biodiveritete do pipe, prijavitelj: Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine
LIFE AT NIGHT - Izboljševanje naravovarstvenega statusa nocnih živali (metuljev in netopirjev) z zmanjšanjem vpliva umetne svetlobe na objektih kulturne dedišcine, prijavitelj Euromix d.o.o. 
LIVEDRAVA - Obnova rečnega ekosistema nižinskega dela Drave v Sloveniji, prijavitelj: DOPPS, Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije  
Ljubljanica connects – Obnovitev koridorja Ljubljanice in izboljšanje rečnega vodnega režima, prijavitelj: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
MANSALT - Človek in narava v Sečoveljskih solinah, prijavitelj: Soline Pridelava soli d.o.o.
SIMARINE-NATURA - Raziskava in aktivnosti za razglasitev morskih IBA-jev in SPA-jev za sredozemskega vranjeka Phalacrocorax aristotelis desmarestii v Sloveniji, prijavitelj: DOPPS
SI Natura2000 Management - Program upravljanja Natura 2000 območij za Slovenijo 2014 - 2020, prijavitelj: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje
REBIRTH – Promocija recikliranja industrijskih in gradbenih odpadkov v gradbeni industriji, prijavitelj: Zavod za gradbeništvo Slovenije
WETMAN - Ohranjanje in upravljanje sladkovodnih mokrišč v Sloveniji, prijavitelj: Zavod RS za varstvo narave 

Nekaj o sami projektih si lahko preberte v pripeti datoteki.KPSS © 2006 - 2011, Vse pravice pridržane!   |  Spletni piškotki Izdelava spletnih strani: Editor Studios