O parku

Spoznavati, dojemati Sečoveljske soline

Obiskovanje

Doživljati Sečoveljske soline

Zgodovina

Preteklost Sečoveljskih solin

Upravljanje

Razumeti odgovornost do KPSS

Galerija

Videti Sečoveljske soline

Kontakt

Kontaktni podatki KPSS

PROJEKT LIFE MANSALT – Človek in narava v Sečoveljskih solinah

V Krajinskem parku Sečoveljske soline od oktobra 2010 izvajamo projekt LIFE MANSALT – Človek in narava v Sečoveljskih solinah. Glavni cilj projekta je ohraniti biotsko raznovrstnost na solinah.
"Projektna sredstva zagotavljata LIFE finančni instrument Evropske skupnosti in Vlada Republike Slovenije"

Beri več

Praznovanje 20. Obletnice LIFE programa v KPSS

Včeraj smo v KPSS organizirali otroške delavnice in novinarsko konferenco ob priložnosti praznovanja 20. obletnice LIFE programa. Na delavnicah je okoli 60 otrok ustvarilo papirnate ptice (polojnike) in krasilo platnene vrečke z LIFE motivi.

Na novinarski konferenci pa smo predstavili pomen LIFE programa za varstvo in ohranjanje narave na ravni Evropske unije ter predstavili rezultate projekta LIFE MANSALT, ki ga v KPSS izvajamo od oktobra 2010.


KAJ JE LIFE?

LIFE je edini finančni instrument EU, namenjen izključno okolju. Po svojem obsegu je majhen, a toliko bolj pomemben, ker je edini, namenjen izključno okolju, in s tem neposredno implementaciji okoljske politike ter zakonodaje. Podpira vse cilje 6. okoljskega akcijskega programa Skupnosti: doseganje boljše kakovosti okolja in zdravja prebivalstva, blaženje podnebnih sprememb, varovanje, ohranjanje oziroma zaustavitev upadanja biotske raznovrstnosti, boljše upravljanje z naravnimi viri in odpadki, vzpodbujanje trajnostne proizvodnje in potrošnje ter nove strateške pristope k razvoju politike, izvajanja in integracije, vključno z izboljšanjem okoljskega vodenja in ozaveščanja.

S tem prispevati k trajnostnemu razvoju ter financiranju ukrepov in projektov z evropsko dodano vrednostjo.

Določen je z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta, ki je bila objavljena v Ur. l. EU junija 2007. V prvi finančni perspektivi, od leta 1993 do 2006, je potekal je v treh sklopih: LIFE Okolje, LIFE Narava in LIFE Tretje dežele. V vse tri sklope tega finančnega programa se je Slovenija uspešno vključila že leta 1993, in do konca 2006 pridobila sredstva za izvedbo 16 projektov.

V novem finančnem obdobju od 2007 do 2013 se je LIFE preimenoval v LIFE +, kar je prineslo tudi nekaj sprememb, a njegov namen je ostal isti: na eni strani prispevati k razvoju in boljši implementaciji okoljske politike in zakonodaje Skupnosti, na drugi, integrirati okoljske vidike v vse ostale politike Unije.
 
Na začetku je bilo v skladu 70 milijonov evrov, v obdobju 2007 – 2013 pa se je sklad že povečal na 2,2 milijardi evrov za celotno EU. S pomočjo tega sklada se rešujejo čedalje večji okoljski problemi. Za obdobje 2014 do 2020 naj bil bilo v skladu na voljo kar 3,6 milijarde evrov.

Sorazmerna razdelitev projektov je določena z okvirnimi letnimi nacionalnimi kvotami za posamezne države. Nacionalne kvote se izračunajo po merilih:

  •     število in gostota prebivalstva,
  •     narava in biotska raznovrstnost: površina oz. delež Nature 2000 
 
Sredstva LIFE+ lahko črpajo vse javne in zasebne pravne osebe, tudi državna in lokalna uprava. Običajno se projekti izvajajo s partnerji.

Poleg sredstev, ki jih prispeva Evropska komisija, mora sofinanciranje projektov zagotoviti prijavitelj. Evropska komisija lahko sofinancira projekte do 50% njihove vrednosti, v posebnih primerih pa tudi do 75%. Ostalo zagotovi prijavitelj s partnerji.

 

Vsebinsko in tehnično je LIFE+ razdeljen na tri sklope:

  •     Narava in biotska raznovrstnost,
  •     Okoljska politika in upravljanje,
  •     Informiranje in obveščanje. 

V nasprotju z večino ostalih finančnih instrumentov je LIFE+ centraliziran sistem. To pomeni, da Evropska komisija upravlja s sredstvi, objavlja razpise za zbiranje projektnih predlogov ter izbira, revidira in spremlja projekte. Posamezne države poskrbijo za informiranje vseh zainteresiranih, lahko pomagajo pri pripravi projektnih predlogov s stališča doseganja meril in kriterijev, po katerih Evropska komisija izbira projekte lahko pa jih, glede na ustreznost vsebine posameznih projektov, tudi finančno podprejo. Od 2008 dalje pa države Evropski komisiji lahko predložijo tudi nacionalne prioritete. Nacionalni koordinatorji projektne predloge v skladu z vsakoletnim razpisom zberejo, po potrebi pripravijo komentarje glede na nacionalne prioritete ter vse skupaj posredujejo Evropski komisiji.

 

Več o 20. obletnici LIFEa: http://life20.eu/KPSS © 2006 - 2011, Vse pravice pridržane!   |  Spletni piškotki Izdelava spletnih strani: Editor Studios