O parku

Spoznavati, dojemati Sečoveljske soline

Obiskovanje

Doživljati Sečoveljske soline

Zgodovina

Preteklost Sečoveljskih solin

Upravljanje

Razumeti odgovornost do KPSS

Galerija

Videti Sečoveljske soline

Kontakt

Kontaktni podatki KPSS

PROJEKT LIFE MANSALT – Človek in narava v Sečoveljskih solinah

V Krajinskem parku Sečoveljske soline od oktobra 2010 izvajamo projekt LIFE MANSALT – Človek in narava v Sečoveljskih solinah. Glavni cilj projekta je ohraniti biotsko raznovrstnost na solinah.
"Projektna sredstva zagotavljata LIFE finančni instrument Evropske skupnosti in Vlada Republike Slovenije"

Beri več

Ocena gnezditvene uspešnosti ciljnih vrst ptic v KPSS v letu 2014

Leto 2014 so v KPSS nedvomno zaznamovale neugodne vremenske razmere. Velika količina dežja (skupna vrednost padavin je v septembru že presegla 1000 mm, kar je skoraj dvojna vrednost dolgoletnega povprečja padavin za Portorož, ki znaša nekaj nad 500 mm.

Padavine so se pogosto pojavljale v obliki zelo močnih nalivov, velikokrat pa so deževna obdobja trajala tudi po več dni. Poleti, ko naj bi v submediteranskem pasu prevladovali sončni dnevi, so bile letos nad solinami značilne močne nevihte z dežjem. Leto 2014 je prvo v zadnjih nekaj desetletjih, ko solinarji niso pridelali niti grama soli. Območje term na prostem je bilo julija, torej v času, ko naj bi imeli največ obiskovalcev, zaradi dežja zaprto kar 19 dni!
Vremenske razmere so nedvomno vplivale tudi na uspešnost gnezdenja solinskih ptic. Rezultati rednega monitoringa, ki se izvaja v okviru projekta LIFE MANSALT pa izpostavljajo tudi velik negativni vpliv plenjenja vrana  na gnezditveni uspeh talnih gnezdilk, predvsem navadne in male čigre. V letu 2014 je v KPSS gnezdil le 20 parov malih čiger in 55 parov navadne čigre. Ocenjujemo, da so je v letu 2014 uspešno izpeljalo le 20 mladičev navadne in 5 mladičev male čigre. 
Zaradi povečanega pritiska sivih vran, pa tudi kavk in rumenonogih galebov na uspešnost gnezdenja solinskih ptic, smo v letu 2014 pričeli s posebnimi aktivnostmi za določitev načina omejevanja pritiska vran na solinske gnezdilke in intenzivnim spremljanjem dogajanja na gnezdiščih čiger.KPSS © 2006 - 2011, Vse pravice pridržane!   |  Spletni piškotki Izdelava spletnih strani: Editor Studios