O parku

Spoznavati, dojemati Sečoveljske soline

Obiskovanje

Doživljati Sečoveljske soline

Zgodovina

Preteklost Sečoveljskih solin

Upravljanje

Razumeti odgovornost do KPSS

Galerija

Videti Sečoveljske soline

Kontakt

Kontaktni podatki KPSS

PROJEKT LIFE MANSALT – Človek in narava v Sečoveljskih solinah

V Krajinskem parku Sečoveljske soline od oktobra 2010 izvajamo projekt LIFE MANSALT – Človek in narava v Sečoveljskih solinah. Glavni cilj projekta je ohraniti biotsko raznovrstnost na solinah.
"Projektna sredstva zagotavljata LIFE finančni instrument Evropske skupnosti in Vlada Republike Slovenije"

Beri več

Obnova nasipov vzdolž kanala Pichetto

V torek, 24.6.2014, je v KPSS potekala tiskovna konferenca, ki je potekala na plovilih, in na kateri so bili predstavljeni projekti, ki se izvajajo v Krajinskem parku Sečoveljske soline. Andrej Sovinc, vodja KPSS je predstavil projekt obnove nasipov vzdolž kanala Pichetto.

Evropski projekt “LIFE MANSALT - Človek in narava v Sečoveljskih solinah” je namenjen ohranjanju biotske raznovrstnosti na območju solin. Aktivnosti v okviru petletnega projekta se izvajajo od oktobra 2010. Zaključek projekta je predviden septembra 2015.

 Projekt »LIFE MANSALT - Človek in narava v Sečoveljskih solinah« je bil potrjen v okviru programa LIFE+ Narava in biotska raznovrstnost. Projekt je vreden 7.056.366 EUR (3.439.983 EUR - prispevek EU, 3.106.382 EUR prispevek Ministrstva za kmetijstvo in okolje, 300.000 EUR - prispevek  družbe Telekom d.d. in 210.001 EUR prispevek podjetja SOLINE d.o.o.).

Glavni cilj projekta, ki dopolnjuje cilje Sanacijskega programa,  je ohraniti biotsko raznovrstnost v Krajinskem parku Sečoveljske soline. Podrobnejši cilji projekta so:
- vzpostavitev nadzora nad vodnim režimom in obnovitev v preteklosti degradiranih območij,
- dvigniti zavest o pomenu tradicionalnega solinarstva, ki ohranja naravo in omogoča trajnostni razvoj lokalne skupnosti ter
- predstaviti model dobre prakse uporabe tradicionalnih metod pri obnovi solinskih ekosistemov.

Večina finančnih sredstev projekta namenjena za sanacijo infrastrukture za nadzor nad vodnim režimom. Za dosego teh ciljev smo v podjetju Soline, ki upravlja s Krajinskim parkom Sečoveljske soline v okviru projekta MANSALT na novo zaposlili 21 ljudi iz lokalne skupnosti. S sredstvi projekta LIFE+ bo v Sečoveljskih solinah obnovljeno 2.986 m nasipov ob kanalih in 670 m čelnih nasipov, poleg tega pa bo izvedena ekološka obnova 8 ha velikega sladkovodnega mokrišča v bližini nekdanjega rudnika črnega premoga ob robu solin, v katerem prebivajo ogrožene želve sklednice. Izkopanih bo tudi 8.000 m robnih kanalov, ki omogočajo boljšo izmenjavo vode v solnih bazenih.

Med drugimi aktivnosti projekta sodijo izvedbe izobraževalnih delavnic, snemanje filma za obiskovalce parka in za širšo javnost in ozaveščanje javnosti o pomenu solinskega okolja za ohranitev rastlinskih in živalskih vrst in njihovih prebivališč.

Obnovitvena dela na brežinah kanala Pichetto v okviru LIFE MANSALT projekta temeljijo na utrjevanju zemeljskih nasipov z lesenimi piloti in vgradnjo plasti geotekstila. Dela izvajajo zaposleni v podjetju Soline. Ob terenskem ogledu so bila predstavljena dela, ki so bila izvedena do pričetka gnezditvene sezone ptic in se bodo nadaljevala takoj, ko bo sezona gnezdenja zaključena.KPSS © 2006 - 2011, Vse pravice pridržane!   |  Spletni piškotki Izdelava spletnih strani: Editor Studios