O parku

Spoznavati, dojemati Sečoveljske soline

Obiskovanje

Doživljati Sečoveljske soline

Zgodovina

Preteklost Sečoveljskih solin

Upravljanje

Razumeti odgovornost do KPSS

Galerija

Videti Sečoveljske soline

Kontakt

Kontaktni podatki KPSS

PROJEKT LIFE MANSALT – Človek in narava v Sečoveljskih solinah

V Krajinskem parku Sečoveljske soline od oktobra 2010 izvajamo projekt LIFE MANSALT – Človek in narava v Sečoveljskih solinah. Glavni cilj projekta je ohraniti biotsko raznovrstnost na solinah.
"Projektna sredstva zagotavljata LIFE finančni instrument Evropske skupnosti in Vlada Republike Slovenije"

Beri več

Obisk izvajalcev LIFE projektov iz Bolgarije

V letu 2014 smo v KPSS sprejeli kolege iz Bolgarije, ki izvajajo različne LIFE projekte. Dne 23.maja 2014 so bili pri nas predstavniki projekta MC-SALT, LIFE/10/NAT/IT/000256, ki so partnerji pri italijanskem nosilcu projekta LIFE. Dne 16.10.2014 pa so bili pri nas predstavniki kar dveh LIFE projektov, in sicer projekta Salt of Life, LIFE08/NAT/BG/000277 in projekta Life for the Burgas Lakes, LIFE08/10/NAT/IT/000256.

Sečoveljske soline so ena od lokacij, ki so jih obiskali med študijskim obiskom. Namen obiska je bila izmenjava upravljavskih izkušenj pri izvajanju LIFE projektov, v sklopu katerih se izvajajo akcije za ohranitev ogroženih vrst in obnova habitatov. Bolgarski kolegi so predstavili izkušnje pri vzpostavljanju umetnih gnezdišč za čigre in ohranjanju ugodnega ohranitvenega statusa vrst in habitatov. Zanimale so jih naše izkušnje pri zagotavljanju ugodnega ohranitvenega stanja za cilje vrste ptic v projektu LIFE MANSALT. Izmenjali smo tudi izkušnje pri reševanju negativnih posledic vpliva plenilskih vrst na gnezdeče populacije čiger. Za razliko od KPSS, kjer smo med izvajanjem projekta LIFE dokaj uspešno omejili plenjenje legel čiger s strani kopenskih plenilcev (lisice, kune…), predvsem z izkopavanjem vodnih jarkov ob robu območij čigrinih kolonij, ki omejujejo dostopnost teh gnezdišč za kopenske plenilce, imajo v Bolgariji težave predvsem s plenjenjem s strani galebov. Skupaj smo razmišljali o možnostih omejevanja plenjenja gnezd s strani sivih vran, ki so se v KPSS v velikem številu začele pojavljati šele pred kratkim, a so vse večji problem za uspešnost gnezdenja navadnih in malih čiger v solinah. KPSS © 2006 - 2011, Vse pravice pridržane!   |  Spletni piškotki Izdelava spletnih strani: Editor Studios