O parku

Spoznavati, dojemati Sečoveljske soline

Obiskovanje

Doživljati Sečoveljske soline

Zgodovina

Preteklost Sečoveljskih solin

Upravljanje

Razumeti odgovornost do KPSS

Galerija

Videti Sečoveljske soline

Kontakt

Kontaktni podatki KPSS

PROJEKT LIFE MANSALT – Človek in narava v Sečoveljskih solinah

V Krajinskem parku Sečoveljske soline od oktobra 2010 izvajamo projekt LIFE MANSALT – Človek in narava v Sečoveljskih solinah. Glavni cilj projekta je ohraniti biotsko raznovrstnost na solinah.
"Projektna sredstva zagotavljata LIFE finančni instrument Evropske skupnosti in Vlada Republike Slovenije"

Beri več

Nova zapornica v kanalu Pichetto

Na izlivu kanalu Pichetto, na čelnem morskem zidu v Sečoveljskih solinah bo kmalu nameščen zapornični mehanizem, ki bo preprečeval vdor vode z morske strani pri pojavu visokega plimovanja.

Na izlivu kanalu Pichetto, na čelnem morskem zidu v Sečoveljskih solinah bo kmalu nameščen zapornični mehanizem, ki bo preprečeval vdor vode z morske strani pri pojavu visokega plimovanja.  Sočasno z izvedbo zaporničnega sistema je potrebna sanacija oz. rekonstrukcija okoliških poškodovanih zidov in zemeljskih nasipov ter njihovo nadvišanje na poplavno varno koto. Zapornica bo večino leta odprta. Izmenjava vode v kanalu Pichetto bo potekala tako kot doslej, le v času napovedi povišanega plimovanja, bo zapornica za krajši čas preprečevala vdor visokih plim.
 
Sredstva za izvedbo zapornice zagotavlja Vlada RS preko Sanacijskega programa (Program Vlade RS za odpravo posledic škode v KP Sečoveljske soline in KP Strunjan po poplavi 2008). Vrednost investicije je 613.271,52 EUR z DDV. Izvajalec del, podjetje Adiraing d.o.o. iz Kopra,  je bil izbran preko javnega razpisa. Dela bodo predvidoma zaključena do decembra 2013.             
 
Decembra 2008 je morje zaradi močnega južnega vetra, znižanega zračnega pritiska in lastnega plimovanja poplavilo nižja območja slovenske obale. Povzročena je bila izjemno velika škoda tudi v krajinskih parkih Strunjan in Sečoveljske soline. Na nekaterih točkah so se porušili obrambni nasipi solin in večina notranjih nasipov je bila prelita. Poleg tega je zaradi izjemno nizkih temperatur nastala zmrzal in posledično dodatne poškodbe. Na podlagi ocene škode je vlada avgusta 2009 sprejela »Program odprave posledic neposredne škode na stvareh – objektih vodne infrastrukture, naravnih vrednotah in kulturni dediščini na območju krajinskih parkov Sečoveljske in Strunjanske soline po poplavi zaradi visokega plimovanja morja z dne 1. decembra 2008«. Ocenjena višina sredstev za odpravo posledic naravne nesreče za oboje solin znaša 17.600.000,00 EUR, samo za Sečoveljske soline pa 14.600.000 EUR.
 
Izvedba zapornice v kanalu Pichetto je del predvidenega programa odprave posledic visokega plimovanja. Vzporedno s Sanacijskim programom pa v Sečoveljskih solinah poteka obnova ključnih odsekov nasipov ob kanalih v sklopu projekta LIFE MANSALT, ki ga v solinah izvajamo od leta 2010. Do danes je bilo s sredstvi projekta LIFE obnovljeno že približno 1.500 m nasipov ob kanalih in čelnih nasipov. V naslednjih dveh letih pa bo obnovljenih še približno 2.000 m.  Obnovljena mreža nasipov bo omogočila boljši  nadzor nad vodnim režimom, s čemer se bo zagotavljalo ugodno obnovitveno stanje za živalske in rastlinske vrste ter njihova življenjska okolja v Krajinskem parku Sečoveljske soline. Sečoveljske soline so namreč edinstveno okolje, kjer človek in narava sobivata v sožitju že več stoletij.KPSS © 2006 - 2011, Vse pravice pridržane!   |  Spletni piškotki Izdelava spletnih strani: Editor Studios