O parku

Spoznavati, dojemati Sečoveljske soline

Obiskovanje

Doživljati Sečoveljske soline

Zgodovina

Preteklost Sečoveljskih solin

Upravljanje

Razumeti odgovornost do KPSS

Galerija

Videti Sečoveljske soline

Kontakt

Kontaktni podatki KPSS

PROJEKT LIFE MANSALT – Človek in narava v Sečoveljskih solinah

V Krajinskem parku Sečoveljske soline od oktobra 2010 izvajamo projekt LIFE MANSALT – Človek in narava v Sečoveljskih solinah. Glavni cilj projekta je ohraniti biotsko raznovrstnost na solinah.
"Projektna sredstva zagotavljata LIFE finančni instrument Evropske skupnosti in Vlada Republike Slovenije"

Beri več

LIFE MANSALT v letu 2013

Bliža se konec leta in s tem čas, ko pogledamo, kaj smo v preteklem letu dosegli in postorili. Ekipa projekta LIFE MANSALT je ponosna, da je v letu 2013 projekt potekal skladno s projektnimi cilji.

Med drugim smo v letu 2013:

  • Zaključili vsa predvidena dela na levem bregu kanala Drnica (obnovljeno 518m kamnitega zidu), 
foto1
  • Dokončali vgradnjo 420 m skalometa na čelnem morskem nasipu,
foto2
  • Obnovili smo prve metre nasipov v kanalih Pichetto in Curto,
foto3
  • Sezidali smo 300 m kamnitega zidu na levi brežini Jernejevega kanala; omenjena dela učinkovito prispevajo k nadzoru prelivanja voda v času visokega plimovanja in s tem k zagotavljanju ugodnega ohranitvenega stanja ciljnih vrst in habitatov, kar z drugimi besedami pomeni, da so slanoljubne rastline odslej dovolj časa na suhem, kar je potrebno za njihov obstoj in razvoj in da jajca in mladiče na tleh gnezdečih solinskih ptic ne odplaknejo več ekstremno visoki plimni valovi, 
foto4
  • Izkopali 1.200 m (skupno že 3200 m od začetka projekta) robnih jarkov okoli solnih bazenov na Fontaniggeah, s čemer je omogočeno boljše kroženje vode, kar pomeni več kisika v vodi za ribo solinarko in druge vrste, več kisika za vse vodne organizme in otežen dostop kopenskih plenilcev kot sta lisica in kuna do gnezd solinskih ptic,
foto5
  • Pričeli z obnovitvenimi deli v močvirju Koreja, kjer je nastalo novo sladkovodno okno z dvema otokoma, dovolj globoko in razgibano, da bodo želve sklednice tam tudi v poletni vročini našle primerni vodni habitat za svoj obstoj.
foto6

  • V zadnjem letu smo izvedli 25 delavnic (skupno 60 od začetka, na katerih smo predstavili pomen omrežja Natura 2000 in razložili namen projekta LIFE MANSALT. Na ta način udeležence delavnic seznanjamo o pomenu varovanja narave tudi za obstoj človeka in dvigujemo okoljsko zavest.
foto7

Dokončana je tudi delovna verzija 10 minutnega filma o biodiverziteti Sečoveljskih solin, ki bo na ogled vsem obiskovalcem parka. Od januarja do novembra 2013 je park obiskalo več kot 46.000 obiskovalcev, ki so vsi preko filma, plakatov, predstavitev, resničnostnega šova dobili informacijo o projektu in njegovih ciljih. Dodatno smo poskušali doseči čimvečjo javnosti tudi z rednimi objavami v občinskem glasilu Solni cvet in drugih medijih (TV, časopisi, revije). Veseli smo, da vse več ljudi prepoznava projekt kot pozitiven prispevek k razumevanju dejstva, da je varovanje narave v območjih Natura 2000 tudi izjemna razvojna priložnost za lokalno skupnost.  Projekt LIFE MANSALT zagotavlja več kot 40 polnih zaposlitev za obdobje 5 let, še nekajkrat večje pa je število posrednih zaposlitev.

Že zdaj se veselimo izzivov, ki nam jih izvajanje projekta postavlja za prihodnje leto. Čaka nas veliko dela, a z ubrano ekipo in podporo lokalne skupnosti, ni nič težko.

Ob tej priložnosti se zahvaljujem vsem, ki dan za dnem marljivo in predano delajo na projektu in upam na uspešno sodelovanje tudi v prihodnje.

smrekica

Skupaj s sodelavci, ki delajo na projektu LIFE MANSALT vam želim veliko doseženih ciljev v letu 2014!

Barbara Sovinc
Koordinatorica projekta LIFE MANSALT

KPSS © 2006 - 2011, Vse pravice pridržane!   |  Spletni piškotki Izdelava spletnih strani: Editor Studios