O parku

Spoznavati, dojemati Sečoveljske soline

Obiskovanje

Doživljati Sečoveljske soline

Zgodovina

Preteklost Sečoveljskih solin

Upravljanje

Razumeti odgovornost do KPSS

Galerija

Videti Sečoveljske soline

Kontakt

Kontaktni podatki KPSS

PROJEKT LIFE MANSALT – Človek in narava v Sečoveljskih solinah

V Krajinskem parku Sečoveljske soline od oktobra 2010 izvajamo projekt LIFE MANSALT – Človek in narava v Sečoveljskih solinah. Glavni cilj projekta je ohraniti biotsko raznovrstnost na solinah.
"Projektna sredstva zagotavljata LIFE finančni instrument Evropske skupnosti in Vlada Republike Slovenije"

Beri več

Evropska sredstva Krajinskemu parku Sečoveljske soline

V Krajinskem parku Sečoveljske soline smo konec leta 2009 prijavili projekt na razpis LIFE + narava in biotska raznovrstnost.

Petletni projekt Človek in narava v Sečoveljskih solinah je bil s strani Evropske unije potrjen in 1. oktobra 2010 smo v solinah pričeli z izvajanjem tega projekta, ki je namenjen ohranjanju biotske raznovrstnosti na območju solin.

Živi svet na solinah, tako narava kot človek, je v slanem okolju solin v veliki meri odvisna od vodnih razmer. Večina sredstev je namenjena sanaciji čelnih in visokovodnih nasipov, s čemer bo vzpostavljen nadzor nad vodnim režimom; tako bodo obnovili in utrdili številne nasipe, ki so bili poškodovani ob katastrofalno visokem plimovanju decembra 2008.

V okviru projekta bodo organizirane tudi različne delavnice za javnost; zavedanje o pomenu ohranjene narave v solinah je namreč nizko, pogosto pa tudi napačno interpretirano. Sečoveljske soline so lahko dodana vrednost razvoju kraja in turizma le, ko se ohranja njihova podoba in jih ne ogrožajo načrti, ki bi posegali v prostor solin. Pokazatelj stopnje sonaravnosti upravljanja s solinami so ptice; v Sečoveljskih solinah živijo redke, ogrožene in tudi za obiskovalce zelo zanimive vrste ptic in v sklopu projekta bo zagotovljeno, da se njihovo število ne bo zmanjševalo. Ena od redkih in ogroženih vrst ptic, ki jo ogroža predvsem razvoj množičnega turizma in urbanizacija peščenih plaž je mala čigra. V Sloveniji gnezdi le na Sečoveljskih solinah in v okviru projekta LIFE+ ji bo namenjena posebna pozornost.

Projekt je vreden 7 milijonov evrov, polovico sredstev bo zagotovila EU, polovico pa Ministrstvo za okolje in prostor v okviru Sanacijskega programa za odpravo posledic visokega plimovanja, ki ga je potrdila Vlada Republike Slovenije ter podjetji Mobitel d.d. in SOLINE d.o.o.


LIFE+ je finančni instrument EU, ki je namenjen izključno varstvu okolja. Podpira izvajanje okoljske politike EU, vzpodbuja projekte, ki prispevajo k trajnostnemu razvoju in tiste, ki predstavljajo dodano vrednost v smislu ohranjanja okolja in narave v državah EU. Je tudi glavni finančni mehanizem za izvajanje projektov v območjih Natura 2000, kamor so uvrščene tudi Sečoveljske soline. Natura 2000 je evropsko omrežje posebnih varstvenih območij, razglašenih v državah članicah Evropske unije z osnovnim ciljem ohraniti biotsko raznovrstnost za bodoče rodove.KPSS © 2006 - 2011, Vse pravice pridržane!   |  Spletni piškotki Izdelava spletnih strani: Editor Studios