O parku

Spoznavati, dojemati Sečoveljske soline

Obiskovanje

Doživljati Sečoveljske soline

Zgodovina

Preteklost Sečoveljskih solin

Upravljanje

Razumeti odgovornost do KPSS

Galerija

Videti Sečoveljske soline

Kontakt

Kontaktni podatki KPSS

PROJEKT LIFE MANSALT – Človek in narava v Sečoveljskih solinah

V Krajinskem parku Sečoveljske soline od oktobra 2010 izvajamo projekt LIFE MANSALT – Človek in narava v Sečoveljskih solinah. Glavni cilj projekta je ohraniti biotsko raznovrstnost na solinah.
"Projektna sredstva zagotavljata LIFE finančni instrument Evropske skupnosti in Vlada Republike Slovenije"

Beri več

Delavnice v Krajinskem parku Sečoveljske soline

V Krajinskem parku Sečoveljske soline v okviru projekta LIFE MANSALT – Človek in narava v Sečoveljskih solinah organiziramo delavnice za šolske skupine. Glavni cilj LIFE+ projekta MANSALT je ohraniti biotsko raznovrstnost v Krajinskem parku Sečoveljske soline.

Posebna pozornost je namenjena naslednjim živalskim in rastlinskim vrstam: pticam beločeli deževnik, polojnik, navadna čigra, mala čigra, črnoglavi galeb ter želvi močvirski sklednici, ribi solinarki. Varstvene aktivnosti so usmerjene tudi v ohranjanje habitatov kot so kot so rečno ustje, poloj, rastišča slanoljubnih rastlin, mediteranski slani travnik … Ker je živi svet v solinah v veliki meri odvisen od vodnih razmer, je večina aktivnosti v projektu namenjenih sanaciji več desetletij slabo vzdrževanih nasipov. 


Komu je namenjena delavnica?
Delavnica je namenjena predvsem šolarjem, ki obiskujejo drugo triado devetletke.

Koliko otrok se lahko naenkrat udeleži delavnice?
V skupini naj ne bi bilo več kot 50 otrok.

Kako poteka delavnica?
Skupino otrok na vhodu počaka naravovarstveni nadzornik in skupino popelje skozi soline do Centra za obiskovalce. Med potjo predstavi park, naravne posebnosti, zgodovino in pomen tradicionalnega solinarstva. Skupino se v Centru za obiskovalce razdeli v 4 manjše skupine, ki v modelu izdelajo življenjski prostor (gnezdišče) ogroženih ptic (čiger) in spoznajo kateri ekološki dejavniki vplivajo na uspešnost gnezdenja solinskih ptic.

Kaj je cilj delavnice?
- Razložiti pomen pojmov: življenjski prostor/habitat, ogrožena vrsta, gnezdišče, vodni režim, tradicionalna raba …
- Prepoznati odvisnost živih bitij od razmer v okolju.
- Razumeti sobivanje človeka in narave. 

Koliko časa traja?
Delavnice skupaj z vodenim ogledom trajajo 2 uri.

Kako se prijavim na delavnico?
Na naslednji strani so prikazani termini delavnic v letu 2011. Za prijavo pokličite na 05 6721 330 (ga. Ivana).KPSS © 2006 - 2011, Vse pravice pridržane!   |  Spletni piškotki Izdelava spletnih strani: Editor Studios