O parku

Spoznavati, dojemati Sečoveljske soline

Obiskovanje

Doživljati Sečoveljske soline

Zgodovina

Preteklost Sečoveljskih solin

Upravljanje

Razumeti odgovornost do KPSS

Galerija

Videti Sečoveljske soline

Kontakt

Kontaktni podatki KPSS

PROJEKT LIFE MANSALT – Človek in narava v Sečoveljskih solinah

V Krajinskem parku Sečoveljske soline od oktobra 2010 izvajamo projekt LIFE MANSALT – Človek in narava v Sečoveljskih solinah. Glavni cilj projekta je ohraniti biotsko raznovrstnost na solinah.
"Projektna sredstva zagotavljata LIFE finančni instrument Evropske skupnosti in Vlada Republike Slovenije"

Beri več

Dela na obnovi visokovodnega nasipa ob Drnici napredujejo

V okviru projekta LIFE+ MANSALT se obnavlja zid, visokovodni nasip, ob Drnici. Tudi obnovljeni zid bo kamniti, njegova vloga pa bo v varovanju južne strani območja Fonatnigge pred nenadzorovanim poplavljanjem vode; ta lahko priteče iz povodja Drnice in Dragonje (kot se je to zgodilo ob zadnjih poplavah septembra 2009) ali iz morja (katastrofalno visoka plima decembra 2008).

Poleg velikih koristi, ki jih bodo ob vzpostavljenem nadzoru nad rastišči slanoljubnih rastlin in prebivališči ogroženih živalskih vrst (ribe, ptice), je pri teh delih treba izpostaviti tudi velik prispevek obnovitvenih del v območju Natura 2000 za lokalno skupnost: z obnovo nasipov bo zagotovljena tudi večja poplavna varnost naselij v zaledju parka, predvsem pa bo to velik prispevek k preprečevanju škode na izjemni kulturni dediščini Sečoveljskih solin, ki jih zdaj še ogroža visoka voda.KPSS © 2006 - 2011, Vse pravice pridržane!   |  Spletni piškotki Izdelava spletnih strani: Editor Studios