O parku

Spoznavati, dojemati Sečoveljske soline

Obiskovanje

Doživljati Sečoveljske soline

Zgodovina

Preteklost Sečoveljskih solin

Upravljanje

Razumeti odgovornost do KPSS

Galerija

Videti Sečoveljske soline

Kontakt

Kontaktni podatki KPSS

Tehnologija obnove nasipov v KPSS

Na Sečoveljskih solinah si preteklost in prihodnost podajata roko. Stoletja že solinarji na enak način pridelujejo sol in se ozirajo v nebo, kakšno bo vreme. Samo morje, sonce, veter in njihove roke so elementi, ki na teh solinah usmerjajo pridelavo soli in podpirajo razmere za izredno bogat svet rastlin in živali. Več stoletij solinarji tu uporabljajo enaka lesena orodja, ponavljajo enake gibe, uravnavajo vodo prek preprostih lesenih zapornic na enak način.

Prav ta cikel enakih postopkov pri pridelavi soli in uravnavanju vodnega režima je tekom časa privabil številne organizme, rastline in živali, da so si soline izbrale za svoj dom. Kdor je že kdaj opazoval sabljarko, čudovito črno belo ptico z navzgor zavihanim kljunom, s katerim drsi po vodni gladini, je nedvomno opazil podobnost z ravnanjem solinarja, ki z gaverom grabi sol v kristalizacijskem bazenu. V solinah sta narava in kultura povezani, morda celo bolj kot drugje.
Današnja podoba Krajinskega parka Sečoveljskih solin je zasnovana na tradiciji. Od lokalnih ljudi, solinarjev, ki so se učili od svojih očetov in dedov, je sprejeto ključno načelo, ki je pomembno za ohranjanje razmer, ki omogočajo sobivanje narave in človeka na tem prostoru: uporabljate stoletne izkušnje in vzorce, tako pri pridelavi soli, rabi prostora, oblikovanju krajine in še posebej pri obnovi in vzdrževanju nasipov, ki soline ločujejo od morja in rek. Stari solinarji so dobro vedeli, da se kilometrske nasipe lahko bistveno ceneje vzdržuje, če se vsak kamen v zidu, ki ga je razmajalo valovanje, takoj utrdi, kot pa če se čaka dolgo časa, medtem pa zidovi propadajo. Prav tako so vedeli, da se zalednih voda za zidom v solinah ne odvaja skozi zid (tako kot se to lahko počne na celini), saj so v solinskih nasipih vrste drobnih živalic, ki neprestano vrtajo luknje in kanale, pri čemer bi jim bila drenaža v zidu samo še olajšala delo pri vrtanju kanala, s tem pa bi se zid kmalu porušil. Osnovni gradbeni materiali v solinah so kamen, les in morsko blato.
Te zgodovinske izkušnje smo v Sečoveljskih solinah, območju Natura 2000, nadgradili z lastnimi izkušnjami pri obnovi sistema nasipov, s čemer v okviru projekta LIFE MANSALT zagotavljamo nadzor nad vodnimi režimi na solinah in s tem preprečujemo nevarnost razlivanja vode prek gnezdišč tukajšnjih ptic ali rastišč slanoljubnih rastlin. Odločili smo se, da svoje izkušnje ponudimo tudi drugim upravljavcem obalnih mokrišč in jim predstavimo tehnike obnove in vzdrževanja nasipov v KPSS. Seveda smo pripravljeni vsem, ki bi imeli vprašanja ali bi se soočali s podobnimi izvedbeno-tehničnimi problemi pomagati z nasveti in izkušnjami. Pošljite nam vprašanja na #EM#62607061657767297b667c62626e4e7c7f7d7b7d713b657e#EM#KPSS © 2006 - 2011, Vse pravice pridržane!   |  Spletni piškotki Izdelava spletnih strani: Editor Studios