O parku

Spoznavati, dojemati Sečoveljske soline

Obiskovanje

Doživljati Sečoveljske soline

Zgodovina

Preteklost Sečoveljskih solin

Upravljanje

Razumeti odgovornost do KPSS

Galerija

Videti Sečoveljske soline

Kontakt

Kontaktni podatki KPSS

Smernice za ohranitev ciljnih habitatov v območju Natura 2000 v Jernejevem kanalu

Smernice za ohranitev ciljnih habitatov v območju Natura 2000 v Jernejevem kanalu (estuarij, sestoji metličevja) so namenjene predvsem načrtovalcem posegov pri ureditvenih delih v tem kanalu.

Na levi brežini kanala se v sklopu projekta LIFE MANSALT izvajajo dela na obnovi zidov, s katerimi bo preprečeno nenadzorovano preplavljanje območja solin, kjer so pomembni habitati, gnezdišča ciljnih solinskih ptic, življenjski prostori ribjih vrst in rastišča slanoljubnih rastlin. Na desni brežini pa Občina Piran načrtuje ureditev območja za privez manjših plovil. Smernice sestavljajo poglavja, v katerih so opisane pravne in upravljavske podlage, v katerih je zahtevana ohranitev ugodnega ohranitvenega stanja  v kanalu in se nadaljujejo s konkretnimi usmeritvami, ki jih je treba upoštevati pri izvedbi del. Smernice so bile že posredovane tudi odgovornim na piranski občini.
KPSS © 2006 - 2011, Vse pravice pridržane!   |  Spletni piškotki Izdelava spletnih strani: Editor Studios