O parku

Spoznavati, dojemati Sečoveljske soline

Obiskovanje

Doživljati Sečoveljske soline

Zgodovina

Preteklost Sečoveljskih solin

Upravljanje

Razumeti odgovornost do KPSS

Galerija

Videti Sečoveljske soline

Kontakt

Kontaktni podatki KPSS

Ključne pravne podlage s področja varstva narave, ki jih je treba upoštevati ob načrtovanju urejanja krajevnega pristanišča v Jernejevem kanalu, znotraj Krajinskega parka Sečoveljske soline (KPSS) in območja Natura 2000

Občina Piran je decembra 2009 pridobila s strani Agencije RS za okolje delno vodno dovoljenje za ureditev pristanišča za posebne namene – krajevno pristanišče v Jernejevem kanalu s pogojem, da je treba v dveh letih od pravnomočnosti tega dovoljenja pridobiti gradbeno dovoljenje. S tem dovoljenjem se je pravica urejanja območja znotraj KPSS, s katerim upravlja koncesionar (podjetje Soline d.o.o.) prenesla na Občino.

Pri načrtovanju posegov oz.urejanja pristanišča pa morajo projektanti oziroma investitor upoštevati naslednje pravne in upravljavske podlage s področja varstva narave in urejanja prostora:

  • Uredba o Krajinskem parku Sečoveljske soline
  • Uredba o določitvi območij Natura 2000
  • Načrt upravljanja KPSS (2011 – 2021)
  • Prostorski akti
  • Delno vodno dovoljenje
  • Odlok o urejanju krajevnega pristanišča

Povzetek omenjenih podlag je bil pripravljen s ciljem, da bi investitor, izdelovalci tehnične dokumentacije in del javnosti že v postopkih načrtovanja in urejanja pristanišča v kanalu Sv.Jerneja (ki leži znotraj KPSS in območja Natura 2000) razumeli in upoštevali posebne okoljske zahteve in standarde, ki jih je treba dosegati pri načrtovanju posegov v to območje. Pričujoči prispevek je bil narejen v sklopu izvajanja projekta MANSALT, katerega podpira Evropska unija prek programa LIFE+, ob sodelovanju Ministrstva za okolje in prostor Republike Slovenije, družbe Mobitel d.d. in podjetja Soline d.o.o. Cilj projekta je ohranitev biotske raznovrstnosti v KPSS.

Več o tem dokumentu na spodnji povezavi.KPSS © 2006 - 2011, Vse pravice pridržane!   |  Spletni piškotki Izdelava spletnih strani: Editor Studios