O parku

Spoznavati, dojemati Sečoveljske soline

Obiskovanje

Doživljati Sečoveljske soline

Zgodovina

Preteklost Sečoveljskih solin

Upravljanje

Razumeti odgovornost do KPSS

Galerija

Videti Sečoveljske soline

Kontakt

Kontaktni podatki KPSS

Zanimivo rastišče obmorske srpice na Fontaniggeah

Že pred časom smo na območju Alto na Fontaniggeah našli tri zajetne sestoje obmorske srpice, vendar nam zanesljivo do včeraj vrste ni uspelo potrditi.

Območje je bilo zaradi vode dalj časa namreč nedostopno. Z izkopavanjem robnih jarkov, ki so del projekta Life Mansalt, smo pred dnevi ponovno pričeli na delu območja Alto,v katerem poskušamo vzdrževati brakične razmere, saj je bilo potrebno dokončati lani začeta dela. Ob podrobnem pregledu območja, ki je bilo letošnje poletje ves čas suho, smo ugotovili, da se z izkopavanjem robnih jarkov in nanašanjem svežega blata na robove bazena ustvarjajo idealni pogoji za sukcesijo halofitov. Ob tem pa ne smemo pozabiti pomembnosti monitoringa habitatov, kamor štejemo tudi vzdrževanje vodnih režimov. Le ti so del projekta Climaparks. Ob vsem zgoraj naštetem, pa smo veseli tudi novo nastalega rastišča obmorske srpice Bolboschoenus maritimus. Je združbotvorna rastlina v predelih s somornico, ki lahko raste tudi v slani mlaki, tako kot trs. Vrsta je v Sloveniji precej pogosta, čeravno je uvrščena na Rdeči seznam, kot ranljiva vrsta. KPSS © 2006 - 2011, Vse pravice pridržane!   |  Spletni piškotki Izdelava spletnih strani: Editor Studios